De egocentriska servicefunktionerna – dags för chefers lön att höjas?

HR, finans, inköp och risk finns på plats för att underlätta för chefer. Chefer ska kunna ägna mer tid åt att vara chef och inte behöva oroa sig för frågor och utmaningar som dyker upp som kräver en expertis som de inte besitter.

Tyvärr har de flesta specialist servicefunktionerna missuppfattat sina uppdrag. Istället för att underlätta för chefer, ökar de istället chefens arbetsbelastning. De rullar ut projekt, system och processer som kräver en alltför hög expertis som går stick i stäv med deras uppdrag. Chefer har inte kompetens eller intresse att bygga kompetens inom dessa områden – de vill ha enkla lösningar och konsultativt stöd där det behövs, som gör att de har tid att utveckla verksamheten, organisationen och dess medarbetare.

Tyvärr blir de flesta interna funktioner besatta av sin egen expertis. Frustration uppstår när chefer inte förstår eller begriper vad dessa servicefunktioner gör eller finns till för. När processer blir så komplicerade att chefer helt enkelt måste ta ännu mer tid för att göra någonting som tidigare var mycket lättare.

En grundförutsättning för framgång är att servicefunktioner sätter kunden i centrum. Man underlättar för kunden och om det inte funkar så intresserar man sig för hur man snabbt kan fixa problemet. Chefer ogillar när de märker att olika delar av en servicefunktion (till exempel lokal och central HR) inte förmår att prata med varandra och sätta chefers behov över sina egna.  Servicefunktionen uppfattas som egocentrisk och kostnadskrävande och utvecklar fler fiender än vänner.

Det är inget fel med att vara en servicefunktion. En servicefunktion som på allvar sätter kunden i centrum är värd sin vikt i guld. Med enkla medel kan samtliga servicefunktioner sätta kunden i centrum men det krävs mod och en vilja att bli kritiserad i syfte att förbättra för chefen – så att chefen får gör sitt jobb dvs. vara en chef.

Om inte servicefunktionerna tar detta problem på allvar uppmanar jag alla chefer att ta sin rollbeskrivning, lägga till allt ansvar som fördelas från centrala funktioner och be HR att arbetsvärdera den nya rollen och fastställa den högre lönen som chefen bör få.