Mäta HR – Visst går det, men vad ska HR mäta?

Efter att ha fått en del frågor om hur det går till att mäta HR, och vad som faktiskt ska mätas så bestämde jag mig för att skriva ett introducerande blogginlägg för detta – för visst går det!

Tyvärr visar dock vår undersökning Svenska HR-trender®, som vi genomför årligen, att 39% av HR-funktionerna i Sverige inte mäter effektiviteten på någon av sina HR-processer. Kollar man på andelen av de drygt 400 deltagande HR-cheferna och HR-direktörerna i undersökningen som uppgett att deras funktion inte mäter ROI på någon HR-aktivitet alls så är denna siffra 68%.

mäta hr linkedin

Att inte mäta effekten av sin HR-funktions arbete får många konsekvenser – men det skulle framförallt kunna leda till många fördelar för er!

Jag träffar många HR-medarbetare från olika organisationer och företag och den gemensamma nämnaren brukar ofta vara att man har för mycket att göra i sin HR-funktion. Orsaken är ofta att HR själva har en tendens att vara orealistiska och vill göra för mycket saker sett till de resurser man har tillgängliga. Självklart ska man ha en lång lista över saker som man vill göra men det viktiga med en sådan ”backlog” är att kunna prioritera de saker som står på den. Sett till att man har ett begränsat antal resurser måste man hela tiden försöka använda dessa till de aktiviteter som genererar mest värde för verksamheten. Undantag är insatser som krävs för att följa lagkrav.

COMMON BRAND NAME(S): Ilotycin, Romycin What should I tell my health care provider before I take this medicine? In both centers the same criteria to validate PET-positive findings were used: in 17. Be sure to mention any of the following: allopurinol (Lopurin, Zyloprim), other antibiotics, oral contraceptives, and probenecid (Probalan in Col-Probenecid,) https://apotek-sverige.org/viagra/. Inform patients about the signs and symptoms of serious skin reactions, and to discontinue the use of Flector at the first appearance of skin rash or any other sign of hypersensitivity.

Mäter man inte blir det svårt att prioritera

En grundförutsättning för att kunna prioritera vad som tillför mest värde till verksamheten är att man på något sätt försöker mäta HR:s arbete – så att man kan jämföra olika insatser mot varandra. Det kanske kan kännas svårt men av min erfarenhet är hälften redan vunnet om man bara provar att börja mäta. Det bästa att börja mäta skulle jag säga är resursåtgången för HR-processer och övriga aktiviteter. Med resursåtgång tänker jag främst den mängd tid en process eller aktiviteter kräver. Det går även börja med att mäta enkla nyckeltal som man sedan kontinuerligt följer upp, t.ex. hur många kandidater som tackar nej efter att ha blivit erbjuden en tjänst eller hur många tjänster som rekryteras internt. Viktigt att ha i åtanke är dock att utgå ifrån era utmaningar och enbart försöka mäta de saker som ni faktiskt anser relevanta att mäta. Har ni inte användning för hur många tjänster som rekryteras internt ska ni inte heller mäta detta.

Mäta tiden på HR

Hur mycket tid tar faktiskt en rekrytering?

Har ni koll på detta? Och i så fall, i vilken utsträckning? Du kanske har en magkänsla för hur mycket tid du själv brukar lägga ner för en rekrytering, men det är mer intressant att veta hur mycket tid hela processen tar totalt. Det vill säga om man även räknar in den tid chefen behöver lägga ner i processen samt kanske även kommunikationsavdelningen eller någon annan roll inom HR-funktionen som också är involverad. Det enklaste sättet att ta reda på detta är genom en så kallad ”time and motion study”, som går ut på att man varje gång man arbetat med en aktivitet i en viss process skriver ner den tid det tog. Gör man sedan detta för ett flertal processer får man en uppfattning om vad man lägger ner mest tid på samt troligen även var det finns möjligheter att effektivisera arbetet.

Svårare än så är det inte att mäta HR – åtminstone som ett första steg

Om man vet vad en process kostar i form av den tid som den kräver (vilket kan omvandlas till en faktisk kostnad genom att multiplicera tiden med timlönen) får man även en uppskattning av hur mycket pengar man kan spendera för att förbättra processen. Nu är vi plötsligt inne på det som kallas för ROI-beräkning (return on investment) vilket är ett väldigt användbart nyckeltal som garanterat kommer få HR att framstå som mer professionella. Lär ni er sedan även mäta effekten av utbildningsinsatser skulle jag säga att ni har de verktyg ni behöver för att verkligen kunna säga att ni kan mäta HR.

Avslutningsvis så går det alltså som sagt utmärkt att mäta HR, och det är egentligen inte så svårt som det ibland kan låta! Har du några frågor eller funderingar kring hur ni kan mäta ert HR-arbete, eller var ni ska börja någonstans är du alltid välkommen att höra av dig till mig på rasmus.brannhult@consutatum.se

Sugen på att bli expert i ämnet? Kika in vår utbildning ”Att mäta HR”.