4 steg till ett lyckat ambassadörskap för Employer Branding

Det är lättare sagt än gjort att skapa ett framgångsrikt Employer Brand, inifrån och ut. Jag syftar då på att vara en arbetsgivare där medarbetare stormtrivs och är stolta över att arbeta på. På så sätt tenderar medarbetare då att även tala gott om arbetsgivaren i privata sammanhang och mer semi-informella såsom After Works och mingel. De som gör detta kallar vi för ambassadörer, eller ”Promoters” som det kallas enligt NPS-metoden (Net Promoter Score), och deras bidrag är otroligt värdefulla när det kommer till att stärka organisationens Employer Brand. Nedan följer mina fyra tips för ett lyckat ambassadörskap.

Skapa ett ambassadörskoncept!

Eftersom det är en framgångsfaktor med ambassadörskap bör arbetsgivare ta vara på denna möjlighet och arbeta strategiskt, och systematiskt, med ambassadörer. Min rekommendation är att HR, tillsammans med ledningen, börjar med att ta fram ett ambassadörskoncept som ramar in arbetsgivarens syn på en framgångsrik ambassadör och implementerar i organisationen. På så sätt blir det lättare för medarbetare, som vill göra skillnad, att gå tillbaka till detta koncept och agera som fullgoda ambassadörer. För mig är det en självklarhet att HR driver frågan eftersom HR är sakkunniga inom Employer Branding. För att få genomslagskraft i organisationen är det dock ytterst viktigt att HR får gehör av chefer och andra nyckelpersoner. Kanske dessa kan föregå med gott exempel och visa vägen som ambassadörer? Ett tips är se till att ambassadörskonceptet går i linje med er företagskultur och värderingar.

Ta vara på de ”Promoters” som redan finns

Som rubriken säger. Ett bra nästa steg är att använda er av de ”Promoters” som redan finns inom verksamheten och ta hjälp av dem för att skapa energi och motivation hos medarbetarna till att också bli ambassadörer. Vilka är då dessa personer? Alla kan vara ambassadörer! Alla som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Dessa har alla en historia att berätta som attraherar medarbetare och i förlängningen potentiella medarbetare. Det kan vara specialisten som trivs att jobba i excelblad som aldrig tar slut. Det kan också vara människokännaren som drivs av mötet med människor. Eller så kan det vara chefen som gillar att stå på barrikaderna. Dessa ”Promoters” kan ni ta hjälp av för att få ytterligare genomslagskraft när det kommer till ambassadörskap. Om HR driver frågan blir dessa, redan identifierade ”Promoters”, den förlängda armen för arbetsgivarens ambassadörskap.

Skapa ambassadörsutbildningar

Här rekommenderar jag att HR driver frågan med hjälp av chefer för att ta fram ambassadörsutbildningar och ge medarbetare förutsättningar att kunna agera som ambassadörer. På så sätt kan medarbetare som idag redan vet att de vill agera som ambassadörer få verktyg till att kunna utöva sitt ambassadörskap samtidigt som de som inte är ambassadörer idag kan få få inspiration till att faktiskt bli det. Men vad ska dessa utbildningar innehålla? Till att börja med är det bra att gå tillbaka till ambassadörskonceptet och utgå från det, så att ni utgår från syftet med hela ert initiativ kring ambassadörskap. Här kan det handla om allt från att berätta om hur man kan agera som en god ambassadör utifrån företagsvärderingarna till hur man kan föra sig som ambassadörer i formella, och icke formella, sammanhang. När de sedan har gått er interna utbildning i ambassadörskap är det lämpligt att de får tips på spelplaner som de kan applicera sitt eget ambassadörskap på. Dessa spelplaner kan vara formella events såsom arbetsmarknadsdagar och seminarium men även mer informella tillställningar såsom After Works eller middagar med vänner.

Använd Storytelling!

Ta hjälp av era ambassadörer för att skapa Storytelling! Kortfattat handlar Storytelling om att bygga ett varumärke kring en historia, där syftet är att stärka och höja upplevelsen av varumärket, organisationen eller företaget. När ni har fått fram bra material och paketerat det kan ni sedan publicera detta internt och i externa kanaler såsom sociala medier. Detta kan exempelvis handla om framgångssagor i form av medarbetare som har presterat, solskenshistorier där medarbetare har visat på ett gott CSR (Corporate Social Responsibility) eller en dag på jobbet för en av era medarbetare. För att ert flöde ska hålla en hög nivå och väcka intresse hos tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare är det viktigt att ni varierar era berättelser med olika innehåll och vinklingar. Här kan ni, med fördel, samarbeta med kommunikationsavdelningen för att skapa genomtänkt pipeline för hur ni ska kommunicera er Storytelling.

Vill du veta mer om Consultatums syn på Employer Branding? Välkommen på frukostseminarium den 8:e mars! Klicka på länken för mer information och anmälan: https://www.consultatum.se/kurser/frukostseminarium/