Påverkas din hjärna av gnäll?

Känner du dig som en gnällspik som går omkring på kontoret och bara är negativ?

Dagens forskning pekar på att din hjärna kan ta skada av att vara negativ och klaga. Att det dessutom kan påverka arbetsmiljön negativt på den arbetsplats du arbetar på är inget nytt.

Enligt neuropsykologen Rick Hanson så kan gnäll skada din hjärna. Alla har väl då och då en dålig dag med negativa tankar, men att ständigt gå runt och gnälla samt klaga är dumt. Gnäll föder gärna mer gnäll och dessutom smittar det av sig, det enda som gnäll tillför är mer som en frustration, känslan av maktlöshet och ett dåligt mindset.

Forskning visar på att gnäll och negativa tankar faktiskt kan skada nervceller i hjärnan som styr känslor, förnimmelser och minne. Ältande sätter igång stressreaktioner som leder till ökad utsöndring av stresshormonet kortisol och desto mer kortisol desto mer negativa tankar. Det blir även svårare för din hjärna att skapa nya positiva upplevelser och minnen.

Enligt forskning kan negativa upplevelser och tankar skapa nya synapser samt till och med ändra i våra gener, men också påverka vår hjärnas struktur.

Vad kan du då själv göra för att se lite mer hoppfullt på livet om du känner dig som en gnällspik?

Att utöva mindfulness är positivt och kan minska både stress och nedstämdhet. Du övar upp din förmåga att förhålla dig mer accepterande mot både dig själv och omvärlden.

Bli uppmärksam på ditt gnäll, först då kan du motverka det. Har du koll på vilka dåliga mönster du lätt faller in i?       Har du någon trigger som sätter igång dina negativa tankar och verbala gnäll? Be gärna en god vän att påminna dig om du faller in i ditt dåliga mönster, för det kan vara svårt att både märka samt motverka det på egen hand.

Försök att skapa avstånd till negativa och gnälliga personer som påverkar dig negativt, så kallade energitjuvar. Försök att undvika dessa. Kan du inte det, försök vänligt men bestämt prata med personen om hens negativa inställning, för att få en bättre dialog mellan er men också för att förbättra arbetsmiljön för alla på arbetet.

Har du negativa personer omkring dig, våga ställ den magiska frågan: ”jag upplever dig ofta lite gnällig och negativ?” ”Vad tänker du göra åt det?” Blir det då tyst i dialogen så har du lyckats att bryta ältandet och det kan istället leda till något konstruktivt.

Ytterligare tips för arbetsplatsen är att skapa en feedback-kultur, det kan vara en bra möjlighet att eliminera den negativa stämningen. Försök att få in det salutogena perspektivet, hur vi tänker positivt ur ett hälsoinriktat sätt på bland annat möten. På möten kan man börja med att köra positiva rundan, utgå från en talking stick där alla medarbetare får säga något positivt som hänt just den dagen, för att sätta en god positiv stämning inför mötet.

Börja dagen med att tänka på något positivt, det kan förändra hela din dag!