Att VERKLIGEN leda mot förändring

Att leda förändringar

Blir rollen som förändringsledare mindre relevant när fler personer är engagerad i ett tidigare skede? Vi tror inte det, vi tror tvärtom att bra ledarskap är viktigare än någonsin. Ledare behövs för att ta ut riktningen och för att förkroppsliga förändringen, för att ge förändringen en äkthet och närvaro som är svår att skapa utan en ledare.

När jag har pratat med kollegor och förändringsledare om förändring är det framförallt sex olika områden som de flesta anser vara viktiga rentav kritiska att ha kontroll över och vara bra på för att förändringsprojekt ska lyckas.

Äkthet och integritet

För att kunna attrahera ”följare” och skapa acceptans så behöver en bra ledare ha många olika kvaliteter och representera (leva) dessa på ett bra och tydligt sätt. Detta för att andra ska vilja ”följa” deras exempel. Svårigheten för ledaren är att vara något för någon annan samtidigt som man fortsätter vara ”ärlig” sig själv.

De flesta ledare är väl medvetna om att man ibland måste göra förändringar som man inte är till 100% övertygad om själv, men det viktiga är ändå att man ska kunna se sig själv i spegeln. Som ledare är det därför viktigt att man:

 • Är tydlig och öppen kring sina värderingar
 • Vet vad man är villig att kompromissa kring
 • ”Lever som man lär” be aldrig någon annan att göra något som du inte själv är villig att göra
 • ÄR ärlig och öppen, om sina tillkortakommanden – inte låtsas att man vet allt
 • Gör ”förtroende” till central punkt i sitt ledarskap

Ledare som leder

Förändring och ledarskap startar med dig själv, försök att förkroppsliga förändringen du vill åstadkomma. Som ledare är det viktigt att man under förändringar:

 • Anpassar sitt ledarskap efter situationen och att man inser att under förändringar så krävs det ett annat typ av ledarskap än under ”lugna tider”
 • För att åstadkomma en förändring krävs det ibland ”kontroversiella beslut” ofta utan en komplett överblick av situationen.
 • Att man fokuserar på genomförande och snabba anpassningar allteftersom det behövs, inte utveckla kompletterande strategier. Prata inte bara, visa genom handling!

Sätt samman rätt team

Ingen ledare kan åstadkomma eller veta allt själv. Utan rätt personer runt omkring dig så är det svårt att få något riktigt bra gjort. Bra förändringsledare pratar nästa alltid vikten av just detta. För att lyckas med förändringsprojekt är det därför viktigt att:

 • Högsta ledningsgruppen består av rätt personer. Med detta menas att de som ingår i gruppen delar en gemensam målbild av vad man vill åstadkomma. Att samla ihop en bra grupp är ofta det fösta steget i ett framgångsrikt förändringsarbete.
 • Gruppen som man sätter samman delar målbild, samt att medlemmarna i gruppen har olika kompetenser och bakgrund.
 • Ifall teamet som man satt samman består av fel individer kan det vara nödvändigt att våga ersätta en eller flera med någon annan. (Ifall det finns motstånd i den inre kärngruppen kommer det att vara svårt att lyckas med förändringen.)
 • Komplettera teamet, Det kan även vara så att man inte har den kompetensen eller attityden som behövs ”inhouse”. Man kan då behöva komplettera med personer utifrån.

Effektiv kommunikation till intressenter

Att veta vem eller vilka intressenterna består av är viktigt. Utan en tydlig bild av vilka intressenterna är och vilka som är de viktigast intressenterna samt en tydlig bild (förståelse) av vad deras definition av ett framgångsrikt förändringsprojekt är det svårt eller nästan omöjligt att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

 • När man har skapat en välsammansatt kärngrupp (ledningsgrupp) för förändringsarbetet är nästa steg att skapa ett nätverk av intressenter som ”AKTIVT” stödjer förändringsarbetet.
 • En viktig del av planeringen inför förändringsarbetet är att identifiera och analysera vad viktiga intressenter har för förhållande till förändringen man vill uppnå.

Skapa högt engagemang

Delaktighet och engagemang är A och O ifall man ska lyckas leda en lyckad förändringsprocess. Varaktig och verklig förändring kan bara åstadkommas om man lyckas få berörda personer att ändra sitt beteende. För att lyckas med detta är det viktigt att man kommunicerar sina planer i god tid för att ge berörda parter tid att vänja sig vid tanken, men även för att de ska kunna förbereda sig på förändringen. Här några tips som kan hjälpa dig att skapa delaktighet:

 • Rundabordsmöten, öppna för alla i organisationen att delta på. På mötena ges möjligheter för intresserade att diskutera med ansvariga för förändringsarbetet. (ökar delaktigheten)
 • Samlingar och kommunikationsmöten – berätta om projektet, hur det går, vad som åstadkommit och hur framgångarna hittills kan kopplas till slutmålet.

Vikten av rätt kultur

Nästan alla som framgångsrikt har varit ledare för ett förändringsarbete poängterar vikten av att ha kultur som stödjer förändringar. Med ”rätt” kultur så är chansen att man lyckas med sin förändring stor, med ”fel” kultur så är det svårt att få förändringsinitiativen att åstadkomma det som man vill uppnå. Två utmaningar som jag ofta hör när jag pratar med andra om detta är:

 • Hur definierar och kommunicerar man ”rätt” kultur och vad som är ”bra” attityder och beteenden till sin organisation?
 • Hur ändrar man en dysfunktionell kultur, eller hur får jag en idag framgångsrik kultur att stödja den nya verklighet och organisationen nya förutsättningar?

Oavsett vilka utmaningar eller hur man bestämmer sig för att hantera utmaningar kopplade till företagskulturen så finns det här tyvärr väldigt få “rätt” svar. Alla organisationer måste hitta sitt egna sätt att hantera sina utmaningar. Viktigt att tänka på är, att det enda misstaget som alla behöver undvika är att inte göra något alls. Ett misstag som tyvärr är alldeles för vanligt.