3 sätt att utvecklas professionellt

Att utvecklas professionellt handlar inte bara om att bli befordrad eller skriva in sig på en kurs. Det är mycket mer en pågående process som fortlöper oavsett ifall man är på jakt efter ett nytt jobb nu eller framöver en process som i tar oss steg för steg närmare vår dröm-karriär. Här är 3 tips från oss som du kan använda för att utveckla dig professionellt nu, för att säkerställa att du är redo och har så bra förutsättningar som möjligt när nästa stora möjlighet dyker upp.

  1. Arbeta på hur du presterar idag

Ett vanligt misstag som många gör är att de är så fixerade på nästa steg i sin karriär. Istället för att fokusera på sitt arbete idag och vad de arbetar med just nu. Oavsett ifall ditt nuvarande jobb är ditt slutmål. Kan ansträngningar för att förbättra hur du presterar nu utveckla dig och göra dina professionella färdigheter komplettare. Du kommer då även vara redo för utmaningar som ligger en bit framför dig.

Fokusera på och identifiera olika delar i det som du skapar och presterar som du skulle kunna bli bättre på. Försöka hitta någon form av mentorprogram, böcker och annat inlärnings material. Men framförallt försök hitta situationer där du får möjlighet att öva dig och utvecklas i. Genom att göra detta kommer du inte bara att lära dig nya färdigheter, utan även säkerställa att din nuvarande chef ger dig bra referenser ifall du skulle vilja ta ett nytt steg i din karriär i framtiden.

  1. Leta aktivt efter möjligheter till att ta ansvar

Det finns fler sätt att skaffa sig ny kunskap och nya erfarenheter än formella studier. Tillexempel skulle man (eventuellt) med lite ansträngning kunna hitta frivilligt ta på sig extra uppgifter och speciella projekt. Men vara förbered på att det kan betyda längre dagar och mer arbete. Samtidigt som det ger dig möjlighet att få arbeta med saker som normalt sätt ligger utanför ditt arbetsområde. Du kommer att få möjlighet till att lära dig nya saker och bygga upp nya färdigheter som kan vara till nytta i din framtida karriär. Samtidigt som din nuvarande chef kommer att bli imponerad av din initiativförmåga.

  1. Identifiera och förbättra kunskap och färdighet som är ”överförbara”

Många gånger är det överförbara färdigheter och inte teknisk special kunskap som möjliggör för personer att överbrygga hierarkiska gap och avancera på karriärstegen. Oavsett vilket yrket du har så är det mjuka färdigheter som tillexempel teamwork, ledarskap och problemlösningsförmåga något som företag och chefer nästan alltid efterfrågar, eller ser att medarbetare är duktiga på. För att ge dig själv så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas på det sättet som du vill i din karriär. Är det därför viktigt att du identifierar vilka överförbara färdigheter som efterfrågas för ditt drömjobb. När du har identifierat vilka det är nästa steg att ta fram en plan för hur du kan utveckla dem.

Genom att ha ett proaktivt förhållningssätt till att skaffa den kunskap och de färdigheter du behöver för att utvecklas professionellt och maximera summan av dina erfarenheter. Då ger du  dig själv bättre möjlighet att lyckas med dina karriärsmål.

Titta gärna in på vår kurssida för att se hur vi kan hjälpa dig att ta nästa steg i din karriär

Ledarskap

Förändringsledning

HR

 

Lycka till!