Vi bör skämmas över sjuksköterskors löner – när ska de få betalt för det ansvar de får ta?

Lika lön för lika jobb?  Kompetens är viktigt! Hur påverkas man av sin arbetsmiljö?  Samtliga dessa frågor används i arbetsvärderingsverktyg för att jämföra olika typer av jobb i en verksamhet och säkerställa att man betalar lika lön för lika jobb och att löner är i paritet med marknaden – dvs marknadsmässiga löner.

Länge har sjuksköterskor och annan vårdpersonal i andra sammanhang lidit av att deras löner släpar efter.  Vi i samhället betalar inte tillräckligt mycket pengar för det arbete som de utför eller för det ansvar som de tar.

Jag vill uppmana Regeringen att sätta hårdare krav på Landsting och Kommuner att säkerställa att dessa samhällsviktiga yrken faktiskt får betalt som de förtjänar.  Dessa yrken släpar efter av två anledningar:

  1. De är traditionellt kvinnliga yrken och männen i andra yrken i samma verksamhet måste sänka sina löner för att ekvationen ska gå ihop
  2. Sjuksköterskor har ett kall som gör att strejkinsatser blir kortare och de ger sig för lätt

I dagens samhälle med de utmaningar som Coronaviruset skapar skulle man hoppas att det var lättare att uppskatta det jobbet som görs av vårdpersonalen.  Och vi bör skämmas över att de måste kämpa hela tiden för att få en lön som speglar det ansvar dem tar.

Vi vill se en utredning som tittar de på dessa yrkens löner och om ni håller med vill vi att du skickar ett mejl med Rubrik ”Utreda löner” till mig Liam.Kinnunen@consultatum.se. Vi vill lämna in så många namn till Regeringen innan sommaren som möjligt.