Hur kan du arbeta hälsofrämjande i tider av stor förändring och oro?

Hur kan man bibehålla en hög känsla av sammanhang med allt det som händer i omvärlden just nu? Jag tycker det är dags att ta fram teorin om KASAM, känsla av sammanhang, som du kan använda som ett konkret och enkelt verktyg för att ta tempen på dina medarbetare / din organisation.

Många faktorer påverkar hälsa
Det finns många faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande och det finns en rad modeller som förklarar vad det är som gör att människor mår bra både på jobbet och privat. Jag har haft förmånen att få jobba med den frågan och kommit fram till att en mycket bra modell för att förstå vad som påverkar / främjar hälsa och vad det är som gör att vi mår bra är teorin om KASAM – känsla av sammanhang.

KASAM förklarar varför vissa människor uppvisar god hälsa och klarar påfrestningar och stress bättre än andra. Modellen utgår från det salutogena synsättet dvs vad som främjar hälsa. De personer som har en hög känsla av sammanhang har en större förmåga att se lösningar trots att de utsätts för stora påfrestningar vilket leder till att de inte upplever stress på samma sätt. Det var Aaron Antonovsky som studerade sambandet mellan hälsa, välmående och stress (han har skrivit boken ”Hälsans mysterium”) och hans studier utmynnande i teorin om KASAM som består av 3 delar:

– Hanterbarhet
– Begriplighet
– Meningsfullhet

Tips och råd för att öka känslan av sammanhang
Personer som upplever en hög grad av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet klarar stress och påfrestningar bättre än de som har en låg grad. Går det att påverka graden av KASAM? Vad är viktigt att tänka på i tider av stor förändring och mycket oro?

Jag tycker att KASAM ger ett bra stöd för förståelse, dialog och handling. Det blir konkret och enkelt när man har en modell att utgå ifrån. Här kommer några tips på hur du kan använda innehållet:

1. Hanterbarhet – jag kan/jag orkar. Svara på frågan – hur ska jag göra nu?
– Resurser och stöd – svara på frågor och se till att du finns till hands för dina medarbetare.
– Kompetens – finns kompetens att hantera det som händer? Svåra samtal, förändringsledning, nya arbetsuppgifter?
– Rimlig belastning och möjlighet att påverka – dela på det arbete som finns och låt alla vara med och påverka så långt det bara går.
– Återhämtning – det går inte att vara orolig hela tiden. Hitta sätt att koppla av och tänk på annat.

2. Begriplighet – jag vet. Gör allt så förutsägbart som möjligt.
– Skapa förståelse så att människor känner sig så trygga som det bara går.
– Kommunikation och information är avgörande. Kommunicera även om du inte har något att kommunicera annars skapas antaganden och spekulationer.
– Gör allt så förutsägbart som möjligt – struktur, förväntningar, hur hänger allt ihop, delaktighet.
– Feedback – var generös med feedback nu. Mycket beröm och bekräftelse. Visa att du ser människan. Det behövs extra mycket nu – även om du själv är stressad och pressad.

3. Meningsfullhet – jag vill. Hjälp till att svara på frågan varför?
– Du kommer otroligt långt med att förklara varför ni behöver göra det ni gör. Gör det inte bara en gång utan förklara varför flera gånger om. Hela tiden.
– Mening – tydliggör nyttan med den arbetsinsats som görs hur stor eller liten den än är nu.
– Tydliga visioner och mål skapar motivation – visa en bild av hur ni ska ta er igenom det här.
– Stärk samhörigheten, tillhörighet och relationerna – extra viktigt nu när många sitter hemma och arbetar.
– Värderingar – i tider av förändring och oro ställs ofta värderingar på sin spets. Visa att ni lever era värderingar även om det är tuffa beslut och besked som behöver lämnas.
– Försök skapa en trevlig miljö, fokusera på det ni kan påverka och skratta ibland även om det känns tungt.

Ta hand om varandra!