Certifierad HR-Ekonom

Certifierad HR-Ekonom

Ett unikt sexdagarsprogram där du lära dig

  1. Att mäta HR-arbetets effektivitet och påverkan
  2. Att beräkna ROI från olika HR-program som utbildningar, kultur och värderingsarbete
  3. Att beräkna resursbehov och kostnader för olika HR-program
  4. Att budgetera för HR-arbete
  5. Att bygga rapporter för HR-funktionens arbete
  6. Att finansiellt koppla HR-insatser till verksamhetens behov
  7. Att bygga business case
  8. Att skapa delaktighet från verksamheten kring prioritering av HR-arbete
  9. Att på ett tilltalande sätt öka förståelse för att HR-resurser kan inte alltid göra allt
  10. Att skapa riskanalyser kring konsekvenser av att prioritera bort olika HR insatser

Programmet bygger på 4 utbildningsdagar i klassrum och 4 halvdagar på distans via Microsoft teams.

Läs mer här