Reflektion bidrar till återhämtning

Läste precis en artikel från arbetsmiljöforum som jag tycker är intressant att dela med mig av.  Ny forskning visar att handledning tillsammans med dina arbetskamrater bidrar till att återhämta sig lättare.

På Consultatum utbildar vi våra kunder att handleda grupper i vad vi kallar co-coaching grupper. Co-coaching är en strukturerad inlärningsteknik där kollegor/gruppmedlemmar aktivt hjälper varandra att analysera komma till olika insikter och nå fram till uppsatta mål som vi använder oss av på Consultatum. https://www.consultatum.se/ledarskap/

_________________________________________________________________________________________________________________

Reflektion bidrar till återhämtning

Många som arbetar inom offentlig sektor riskerar att bli sjuka av stress. Kollegial handledning under arbetstid kan göra det lättare att återhämta sig. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Att få tid att reflektera och lära sig av varandra kan göra det lättare att bearbeta krävande situationer på jobbet. Det visar en pilotstudie som forskare från Lunds universitet har gjort i samarbete med Helsingborgs stad.

Tillsammans har de tagit fram en metod för kollegial handledning för personal inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg.
– Det unika med den här metoden är att den riktar sig till alla på arbetsplatsen. Annars är det vanligt att söka upp till exempel grupper som är på väg att bli utbrända och låta dem få handledning. Men arbetsmiljön är krävande till vardags för de här yrkesgrupperna, säger Henrik Loodin, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Handledningen består av åtta tillfällen på två timmar. En grupp på 8–10 personer reflekterar tillsammans under ledning av en handledare.

De flesta kan reflektera, men genom metoden lär man sig att göra det mer strukturerat och med fokus på att hitta det som fungerar, säger Henrik Loodin.
– Återhämtning behöver inte vara att vila, det kan vara att reflektera ihop med kollegorna. Man kan se att andra har samma problem och prata om hur de löser dem.

Återhämtning på arbetstid är en bristvara inom offentlig sektor, menar han.
– Det finns medarbetare som har scheman där de slutar klockan 21 och börjar 07 nästa dag. Då har man inte tid till återhämtning på fritiden. Därför måste arbetsplatsen se till att det finns tid för det under arbetsdagen.

Källa: Arbetsmiljöforum, https://www.arbetsmiljoforum.se/nyheter/reflektion-bidrar-till-aaterhaemtning/