Ny rapport: ökad effektivitet med distans- och hybridarbete. Men förtroende- och kompetensfrågor skapar oro

 

Intressant rapport från PwC. På Consultatum vittnar våra kunder i Sverige om exakt samma resultat gällande effektivitetet. Den stora utmaningen kommer att bli den stora kulturförflyttningen som nästan samtliga organisationer kommer att behöva förbereda sig för när restriktionerna är över. Att leda på distans kräver ett annat ledarskap och medarbetarskap. Båda måste samspela ännu mer som ett lag och verkligen bygga på förtroende, tillit, tydlighet, målstyrning och tät uppföljning.

 

Många företag har blivit mer effektiva under det senaste året tack vare nya arbetssätt. Samtidigt brottas många verksamheter med frågor om bristande förtroende mellan medarbetare och chefer, samt problem med att identifiera behov av framtida kompetens. Det här visar en ny rapport från PwC där närmare 4 000 chefer och HR-medarbetare har medverkat.

– 57 procent av företagen uppger att deras medarbetare presterat bättre och fler mål har uppnåtts under de senaste tolv månaderna. Bara fyra procent är av motsatt åsikt och menar att deras företag presterat betydligt sämre under det här året, berättar Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC.

Men samtidigt som ett ökat distans- och hybridarbete har resulterat i ökad produktivitet på många arbetsplatser, så finns det utmaningar att hantera när det gäller företagskultur och ledarskap. Till exempel är det bara 31 procent som är övertygade om att de är bra på att bygga förtroende mellan medarbetare och chefer.

Om rapporten

I rapporten ”Future of Work and Skills” har PwC intervjuat 3 937 chefer och HR-medarbetare från 26 länder och verksamma inom sammanlagt 28 olika branscher. Undersökningen ägde rum i september 2021.

Källa: https://www.pwc.se/sv/hr/hybridarbete.html