Förenkla och förtydliga HR-funktionens bidrag till verksamhetens resultat!

HR är en komplex samling av olika processer och tjänster som täcker ett brett kunskapsområde. Dessa ska på något sätt hänga ihop och skapa en helhet – allt ifrån motivation till rehabilitering ska täckas i en och samma avdelning.

Ibland kan HR-funktionens utbud av tjänster och processer bli så pass brett att det är förvirrande för chefer och medarbetare. För att uppnå ett bra resultat måste alla förstå vilka olika HR-processer och HR-aktiviteter som finns och vad de syftar till.
Chefer är idag en viktig del av varje företags HR-funktion men arbetar oftast med en så stor arbetsbelastning att det kan vara svårt för dem att engagera sig i eller till och med prioritera olika HR-frågor.

Ett sätt att öka chefers engagemang och intresse är att öka deras förståelse för hur HR-funktionens arbete kan förbättra deras resultat. Att ge de en tydlig bild på hur samtliga HR-processer och tjänster hänger ihop. På så sätt kan du som HR-medarbetare öka förståelsen för HR-arbetet i ditt företag. Ett viktigt steg i att göra ditt företag till en attraktiv arbetsgivare. Vi på Consultatum erbjuder många intressanta kurser som kan hjälpa dig som HR-medarbetare att förklara värdet av er HR-funktion till chefer.