Excel för HR

En kurs för dig som jobbar inom HR och vill kunna analysera data, skapa mallar och templates för olika typer av beräkningar samt skapa tilltalande rapporter med hjälp av diagram.

Grunderna i Excel för HR

En kurs för dig som jobbar inom HR och vill kunna analysera data, skapa mallar och templates för olika typer av beräkningar samt skapa tilltalande rapporter med hjälp av diagram.

Du behöver inte ha förkunskaper av att arbeta i Excel men det hjälper om du använt Word eller PowerPoint tidigare.  Max deltagarantal 10 stycken för att ni ska kunna få den stöd ni behöva under kursen.

Grunderna i Excel – vad behöver du veta för att snabbt kommer igång?

 • Programfönstret – vad kan du göra med Excel?
 • Arkiv och menyflikar
 • Inmatning och redigering
 • Formatering
 • Kopiera och flytta
 • Skapa serier och autofyll
 • Infoga och ta bort rader eller kolumner

Olika beräkningar i Excel

 • Referenser
 • Skapa egna formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Relativa och absoluta referenser
 • Autosum

Praktikfall ett  – att beräkna resursåtgången i en HR-process

Praktikfall två – att beräkna HR-funktionens resursbehov kontra arbetsbelastning

Format för att skapa en snygg, tilltalande lättläst dokument

 • Justera celler
 • Tal, tecken och datumformat
 • Kopiera format
 • Kolumnbredd, radhöjd och luft i dina dokument
 • Kantlinjer och fyllning – uppmärksamma viktiga saker

Standardisera dina beräkningar

 • Att beräkna kostnadar för att omarbeta en HR-process
 • Att beräkna ROI på ett HR-program
 • Att skapa alternativa business case

Praktikfall tre – att bygga en mall för att beräkna en ROI

Praktikfall fyra – att snabbt skapa olika business case beräkningar

Att samköra data från medarbetare undersökningar med dator från andra källor

 • Att exportera och importera dator från andra system
 • Att kombinera dator från olika källor
 • Att sortera, analysera och jämför dator
 • Att bygga intressanta rapporter som visa kopplingen mellan chefers HR-arbete och resultat

Praktikfall fem – samkör dator från en medarbetarundersökning med finansiell dator för att se om chefens HR-arbete skapa nytta

Att skapa tilltalande rapporter med hjälp av diagram

 • Olika typer av diagram
 • Att byta diagram typ
 • Formatera diagram
 • Ändra källdata

Praktikfall sex – skapa en månadsrapport för HR arbete som chefer vill läsa

Anmälan Excel för HR

  Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald innan evenemanget går av stapeln.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.