HR-Administratörens återkomst

För mycket snack om strategisk HR kan göra att chefer tröttnar. Lär dig av HR-administratörerna hur du kan leverera affärsinriktad och kundorienterad HR!

HR-Administratörens återkomst

Låt dig inspireras av de framsteg som görs inom HR-SSC under denna unika endagarsutbildning. Du kommer få lära dig hur du kan dra nytta av detta arbetssätt oavsett om du har en HR-SSC eller inte. Detta gäller alla HR-funktioner oavsett storlek!

Dagen vänder sig till dig som vill lära dig av detta praktiska och pragmatiska tankesätt. Det spelar ingen roll om du är ensam i din HR-funktion, har ett fåtal medarbetare eller  om ni är många i er HR-funktion. Tankesätten kan och bör alla lära sig av!

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Hur HR-administratörerna tar ledningen i utvecklingen av HR-funktionen

 • Vad kan alla HR-funktioner (oavsett storlek) lära sig av HR SSC (shared service center) och deras arbete med att bygga en lösningsfokuserad och kundorienterad stödfunktion??
 • Hur lyckas HR SCC förenkla och förbättra stödet till chefer för att minimera slöseri av chefers och HR-medarbetares tid?
 • Varför HR SSC (shared service center) är mer kundorienterade och lyckats bättre med affärsstöd än andra delar av HR-funktionen
 • Varför makten kommer att flyttas från HR-strategerna till HR-administratörerna om hela HR-funktionen inte tar till sig HR SSCs arbetssätt

Chefen bryr sig inte om dina HR-processer – De bryr sig om sin verksamhet och sitt resultat!

 • Hur du undviker tråkiga HR-processbeskrivningar som gör att chefer tappar lust till HR-arbetet
 • Vad HR-funktionen behöver förstå om marknadsföring för att kunna nå fram med ett tilltalande budskap
 • 5 enkla steg som gör att du kan ta en HR-process och beskriva den som tilltalande tjänster som uppenbarligen gör chefens liv lättare
 • Sluta beskriva processen – beskriv istället vad den gör för chefen!
 • 10 frågor som du bör ställa till chefer för att skapa ett bra stöd

Lär dig att förvandla ”tråkiga” HR –
processbeskrivningar till tilltalande tjänster

 • Att analysera processer och identifiera vilka tjänster som HR erbjuder till chefer
 • Att beskriva tjänster från chefens perspektiv
 • Att skapa en helhet kring det du erbjuder och därmed ett genomtänkt intryck
 • Att börja med de kritiska tjänsterna och utveckla dina erbjudanden över tid
 • Att analysera hur lämpliga dina erbjudanden är med tanke på chefens kunskap och förmåga
 • Att ”marknadsföra” dina tjänster

Gruppövningar och praktikfall

Under dagen kommer vi att jobba genom flertalet gruppövningar och praktikfall. Vi kommer bland annat gå genom lönerevisionsprocessen och undersöka hur du kan beskriva den på ett tilltalande sätt för chefer, där det står klart vilket stöd HR-funktionen egentligen erbjuder.

Vi visar hur du kan beskriva lönerevisionsprocessen i form av en tilltalande affisch som snabbt ger chefen en känsla av ett proaktivt, värdeskapande stöd som chefen har lust att använda sig av