Strategiskt HR på en dag

Utveckla ditt strategiska HR tänkande och förstärker verksamhetsmål och resultat

Strategiskt HR på en dag

(uppdaterad med nya mallar och innehåll)

Lär dig grunderna i strategiskt tänkande och hur du kan utveckla ett HR arbete som förstärker affärsmål och resultat.

Kursen vänder sig till alla som vill arbeta med utveckling av HR-funktionens strategiska arbete och vill skapa en verksmahetsnära HR-funktion.

Årshjulet räcker inte – hur du bygger en enkel och robust årsprocess för att ta fram en verksamhetsplan för HR (HR Strategin)

 • Hur ser processen ut för utveckling av en värdeskapande strategi för HR?
 • Att skapa delaktighet bland HR-medarbetare i utveckling av er strategi
 • Hur du skapar ett proaktivt samarbete med chefer kring utveckling av din HR-strategi
 • HR-strategins viktigaste syfte – ingen ska kunna säga att de inte vet vad HR gör och varför!

Din HR-strategi – vilka är de viktigaste beståndsdelarna?

 • Hur ser en värdeskapande HR-strategi ut?
 • Vilka är beståndsdelarna i en värdeskapande HR-strategi?
 • Vilka mallar behöver du för att skapa ett underlag för din HR-strategi?
 • Hur ska du paketera din HR-strategi på ett sätt som tilltalar chefer och medarbetare i ditt företag?

Hur analyserar du verksamhetens strategi och identifiera framtida behov?

 • Att identifiera hur HR-funktionen kan stödja den övergripande verksamhetstrategin
 • Att koppla HR-aktiviteter till verksamhetens övergripande mål
 • Att identifiera de viktigaste HR-processerna och tjänster
 • Att identifiera strategiska HR-aktiviteter

Att utveckla ett värdeskapande stöd till chefer

 • Vilket HR-stöd behöver linjechefer och hur bör det levereras?
 • Att analysera existerande tjänster och processer och värdet som de skapar för chefer och medarbetare
 • Att fastställa vilka nya tjänster och processer som kommer att skapa mest värde för chefer och medarbetare

Att prioritera – hur sållar du bland allt du vill leverera?

 • Vilken kapacitet finns i din HR-funktion och hur påverkar denna innehållet i din HR-strategi?
 • Att säkerställa att din HR-strategi inte är för ambitiös
 • Att få godkänt för din strategi från ledningsgruppen