Kommun HR-dagarna 2020

Årets tema: Tillitsdelegerat HR

Kommun HR-dagarna 2020

Årets tema : Tillitsdelegerat HR för kommuner

Vad alla HR-medarbetare inom kommuner behöver veta för att utveckla ett agilt och verksamhetsnära HR-stöd med grunderna i ett tillitsdelegerat tankesätt

Du kommer att lära dig:

 • Hur du sätter mål och skapar rätta förutsättningar för tillitsdelegerat HR-arbete
 • Vilka krav ställer tillitsdelegerat HR på din HR funktion
 • Hur du analyserar verksamheten och dess chefer för att lyckas kunna skapa en grund för ett tillitsdelegerade förhållningssätt
 • Vilka krav ställer tillitsdelegerade HR på dina HR medarbetare?
 • Analys av viktiga HR-processer – hur långt kan tillit egentligen sträcka sig för att undvika brandutryckningar?
 • Att skapa en pragmatisk plan för utveckling och implementering av tillitsdelegerat HR

Vem bör delta?

Detta seminarium vänder sig till alla som arbetar inom HR-funktionen och som vill utveckla ett modernt tankesätt kring ett tillitsdelegerat HR-arbete och ett modernt verksamhetsnära förhållningsätt till chefer.

Event-beskrivning

Modern HR i en offentlig verksamhet – vart är HR-arbetet på väg?

 • Från PA till HR
 • Resan från administrativt stöd mot en verksamhetsnära stödfunktion
 • Strategiskt HR-arbete vad är det egentligen?
 • Rätt stöd till rätt chef – Tillitsbaserad HR – möjlighet eller hot för HR-funktionen?
 • Är din HR-funktion förberedd för ett tillitsdelegerat HR-stöd?
 • Tillitsdelegering inom HR-området kan frigöra HR-resurser – hur lyckas ni utan att chefen blir överbelastad
 • Vad innebär ett Agilt förhållningssätt i verkligheten?

SWOT analys del 1: dina HR-processer

 • Att analysera dina HR-processers styrkor och svagheter
 • Vilka HR-processer är viktigaste för kommunen?
 • Vilka HR-processer är viktigaste för olika förvaltningar?
 • Allt kan inte göras på en gång – att prioritera utveckling av rätt saker för att skapa ett verksamhetsnära HR-stöd
 • Vad ska utvecklas för att möjliggöra ett tillitsdelegerat arbetssätt i framtiden?

SWOT analys del 2: kommunens chefer

 • Att analysera chefers kunskap och förmåga att arbeta i olika HR-processer?
 • Ska man tillitsdelegera eller inte?
 • Hur skapar man förutsättningar och en plan för tillitsdelegering?
 • Att analysera om chefer har tillit för HR-funktionen och dess medarbetare
 • Att kommunicera med chefer så att de förstår och anammar HR-funktions delegering

Att prioritera genom att förstå verksamhetens behov

 • Hur analyserar du verksamhetsplaner samt kommunens övergripande strategiska mål?
 • Hur kan HR-stödja dessa på ett professionellt och verksamhetsnära sätt?
 • Hur blanda man in chefer och ledningsgrupper för att prioritera utan att förlora kontroll?
 • Att förankra och återkoppla HR-funktionens arbete för att öka tillit bland chefer

Konsekvenserna för HR

 • Hur påverkas HR-arbete?
 • Hur påverkans HR-funktionens organisation?
 • Hur påverkas HR-medarbetare?
 • Att skapa förståelse inom HR för de ändringar som eventuellt ska göras