Leda effektiva HR projekt

Bli bättre på att leda HR-projekt som skapar mätbara resultat

Projektledning för HR-medarbetare

Kursbeskrivning

Under den första dagen av Leda effektiva HR projekt fokuserar vi på grunderna i projektledning, hur vi bör väga projekt mot varandra, vilka tekniska hjälpmedel som finns samt vad man bör tänka på då man initierar sitt projekt.

Grunderna i projektledning

 • Vad är ett projekt och vad gör en projektledare?
 • Vilka projekt är vanliga inom HR?
 • Hur arbetar andra HR-funktioner med projekt?
 • Projektlivscykeln
 • Olika roller i ett projekt
 • Olika projektmodeller som passar HR-projekt
 • Vad är skillnaden mellan ett traditionellt förhållningssätt och ett AGILT förhållningssätt?
 • Hur kan du på ett enkelt sätt anpassa ditt projekt så att det blir mer AGILT?

HR och systemstöd

 • Varför är en grundläggande förståelse för IT relevant för HR i alla projekt?
 • Vilken typ av systemstöd finns det idag för HR?
 • Vilka risker och fördelar finns med olika typer av lösningar?
 • Hur kommunicerar man med IT-avdelningen?

HR-projekt och ekonomi

 • Så budgeterar du för ditt projekt
 • Hur bör HR-funktionen prioritera sina projekt?
 • Så identifierar du de viktigaste nyckeltalen för verksamheten
 • De 10 vanligaste nyckeltalen i projekt och hur dessa bör användas

Projektinitiering

 • Hur bygger man ett bra business case för HR-projekt?
 • Vad är viktigt att tänka på vid initieringsfasen?
 • Hur presenterar man sin förstudie på ett övertygande sätt för HR, chefer  och övrig ledning?
 • Praktikfall – Vad är HR-investeringen värd?

Projektplanering

 • Vad du bör tänka på vid planeringen av ett HR-projekt?
 • Undvik klassiska fallgropar i planering av projekt
 • Avgränsa projekt på ett enkelt och effektivt sätt
 • Vilken hjälp har vi av en WBS (Work Breakdown Structure)?
 • Så identifiera vi HR-relaterade risker i projekt
 • Hur identifierar och prioriterar vi verksamhets-relaterade risker i projekt?
 • Så hanterar och kommunicerar vi risker inom och utanför projektgruppen!

Projektutförande

 • Att tydliggöra förväntningar och förhållningssätt i din projektgrupp
 • Skapa en struktur för kontinuerlig uppföljning av hur projektet ligger till
 • Så hittar du rätt balans mellan HR- och verksamhetsfokus i projektet
 • Därför är kontinuerlig uppföljning av delmål avgörande för ett framgångsrikt projekt.

Projektavslut

 • Så vet du när projektet är i mål
 • Avslut och överlämning – vad bör du tänka på?
 • Effekthemtagning – vad är det, hur ska det kommuniceras och till vem
 • Enkla metoder att samla in erfarenheter från projektet för ständig utveckling

Kommunikation

 • Identifiera hur ditt projekt påverkar chefers verksamheter?
 • Vinn chefers och medarbetares förtroende genom rätt mängd kommunikation
 • Så kommunicerar du om projektet innebär stor förändring i verksamheten
 • Att utveckla en bra kommunikationsplan
 • Personliga kommunikationsstilar
 • Kommunikation vid rapportering till projekt- och styrgrupp

 


 

Anmälan Projektledning för HR-medarbetare

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.