HR-chefsprogram

Inspiration, teori och praktiska övningar som hjälper dig att utveckla ditt arbete som HR-chef i praktiken

Certifierad HR-chefsprogram

Delta i ett utvecklande och certifierande HR-chefsprogram för dig som är ansvarig för en HR-funktion och ta ert HR-stöd till nästa nivå. Vårt populära HR-chefsprogram ger dig en möjlighet att lära dig ny teori, praktiskt öva och utmana din HR-funktion i en grupp med erfarna kursledare och kursdeltagare från liknande roller.

Ett unikt program designat för att ge dig verktyg att utveckla din HR-funktion och skapa ett proaktivt verksamhetsstöd i framkant. Programmet vänder sig till dig som är HR-direktör, personalchef eller HR-chef och vill inta en mer praktisk, pragmatisk och strategisk roll i din verksamhet. Programmet kommer att hjälpa dig att utveckla din HR-funktion och ditt HR-arbete för att du och dina medarbetare ska kunna inta en mer strategisk och affärsmässig roll i din organisation.

Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla ledande HR-tjänstemän och HR-funktioner inom en stor mängd branscher och olika organisationer.

Tillsammans med kursdeltagare i liknande roller kommer du under tio dagar spridda över fem olika tillfällen kunna ta till dig och utmanas på plats av erfarna kursledare. Ni får sedan möjlighet att implementera arbetssätt i din verksamhet. Vid kommande tillfälle återkopplar vi kring hur arbetet har gått och säkerställer er HR-funktion utvecklas i den riktning du önskar.

Programmet består av fem tillfällen (två dagar vid varje tillfälle) som behandlar de viktigaste delarna av ditt arbete som HR-chef på ett pragmatiskt och praktiskt sätt.

Varför vårt HR-chefsprogram?

Vårt HR-chefsprogram är designat för att på ett praktiskt och pragmatiskt sätt hjälpa dig utveckla ditt arbete och din roll som HR-chef i din organisation.  Du får möjlighet att utveckla och testa idéer och planer i en stödjande miljö, att presentera och argumentera för dina strategier samt få återkoppling och konstruktiv kritik som gör att du kan känna dig säker när du väl sjösätter dina idéer i praktiken.

Under programmet kommer du lära dig att analysera din verksamhet, dess chefer och dina HR-medarbetare.  Du kommer att identifiera de utmaningar och möjligheter som din verksamhet och HR-funktion står inför samt utveckla en HR-strategi och en handlingsplan som du kan testa under utbildningens gång.  På så sätt har du möjlighet att omvandla dina idéer och planer till praktisk handling under vägledning.

Klicka här för att ladda ner broschyr för HR-chefsprogrammet.

Vem bör delta?

HR-chefsprogrammet riktar sig till personer inom HR som har en ledande befattning. Tidigare deltagare har varit HR-direktörer, HR-chefer och HR Business Partners med ansvar för större geografiska områden eller affärsenheter. Utbildningen riktar sig därför till dig som vill ta ytterligare ett kliv i karriärutvecklingen som HR-chef, HR-direktör eller om du idag har en annan HR-roll som utvecklas till HR-chefsrollen i organisationen.

Kursbeskrivning

Del ett: Din roll som HR-chef & din HR-funktion

 • Genomgång av dina förväntningar på HR-chefsprogrammet
 • Presentation av dig och övriga kursdeltagare
 • Din roll som HR-chef och vilka krav den ställer
 • Dina drivkrafter, dina stresstriggers och ditt beteende
 • Din HR-funktion och dess roll i verksamheten!
 • HR-medarbetare – roller och kompetenser
 • Att bygga förtroende för HR-medarbetare och HR-funktionen
 • Hur du skapar rätt kultur i din HR-funktion
 • HR-värdekedjor – varför de är viktiga
 • De olika faserna av att utveckla ett proaktivt HR-arbete

Del två: Strategiskt HR och ledningsgruppen

 • Att praktiskt utveckla en HR-strategi
 • Så gör du ert strategiska arbete till en årlig process
 • Så bryter du ner verksamhetens mål
 • Så bryter du ner verksamhetens utmaningar
 • Att praktiskt analysera och bryta ner HR-processer
 • Att identifiera HR-tjänster som kopplas till HR-processer
 • Hur du kan ta reda på vad cheferna egentligen vill ha
 • Utveckling och effektivisering av HR-arbetet
 • Att paketera och marknadsföra HR-stöd på ett lättbegripligt och tilltalande sätt
 • Att analysera om chefer uppfattar HR-tjänster som värdeskapande
 • Att arbeta i ledningsgruppen
 • Att identifiera stresstriggers för dig själv och andra
 • Hur får du som HR-representant gehör inom ledningsgrupper för HR-frågor?
 • Varför ledningsgruppens stöd är viktigt för ett lyckat HR-arbete

Del tre: Ekonomi, nyckeltal och resursberäkningar för HR

 • Viktiga nyckeltal som hjälper dig att bygga och förbättra din HR-funktion
 • Viktiga nyckeltal som hjälper dig att förbättra och förenkla HR-processer
 • Hur du praktiskt mäter HR-policys och HR-processer
 • Att mäta HR-processers effektivitet
 • Att använda nyckeltal för att precisera hur du bör förbättra en HR-process
 • Att mäta ROI (Return On Investment) på utbildningar och kompetensutveckling
 • Hur du mäter ROI på förbättringsprojekt inom HR och använder dessa föra att prioritera
 • Att mäta kundnöjdhet på ett sätt som ger dig användbar information
 • Att använda nyckeltal för att identifiera HR-funktionens resursbehov
 • Hur du använder nyckeltal och beräkningar för att övertyga andra

Del fyra: HR, chefer och ett proaktivt stöd

 • Hur bygger du ditt eget Business Case?
 • Bli bättre på att identifiera, bedöma och förebygga risker kring HR-arbete
 • Vilka delar av LEAN och AGIL HR kan du inspireras av?
 • Verksamhetsnära HR-arbete
 • Att situationsanpassa ditt HR-stöd
 • Att stödja HR-processer
 • Att stödja konsultativt när du är en internkonsult
 • Utnyttja hela kraften i din HR-funktionen för att lösa chefers utmaningar
 • Att utveckla rapporter som hjälper andra att förstå arbetet
 • Så presenterar och rapporterar du HRs leveranser på ett effektivt sätt
 • Konsultprocessen när

Del fem: HRs viktiga roll i förändring och Certifiering

 • Vad krävs för att HR-funktionen ska vara mer förändringsbenägen?
 • Ulvhagmodellen och förändringsarbete
 • Så skapar du en effektiv värdekedja för ert HR-arbete
 • Så skapar du delaktighet i utvecklingen av HR-funktionen
 • Vilka tjänster bör en HR-funktion tillhandahålla för ett professionellt förändringsstöd.
 • Hur du skapar ett fokus på kunskap snarare än på processer
 • SCARF – modell baserad på hjärnforskning som tydliggör viktiga faktorer vid förändring
 • Kotters 8 steg i förändring
 • Kommunikation vid förändring
 • Certifieringsredovisning

Under varje tillfälle får du möjlighet att varva teori med praktiska övningar. Kursdokumentation är utvecklad för att stödja pedagogiken i programmets struktur men även för att fungera som ett uppslagsverk efter utbildningen.  I dokumentationen finner du många praktiska mallar och verktyg som du kan använda under och efter utbildningen. Dessutom ingår förberedande tester och uppgifter som syftar till att maximera lärandet under hela HR-chefsprogrammet. För att du ska kunna få den hjälp och uppmärksamhet som just du och dina frågor behöver är deltagarantalet begränsat till 14 personer.

HR-chef – En roll som kräver allt mer!

Som HR-chef ställs idag allt större krav på att du på ett affärsmässigt sätt ska kunna tolka organisationens mål och utmaningar, organisera er HR-funktion för en effektiv leverans och samtidigt kunna hantera besvärliga chefer och en allt större förändringstakt. Därför har vi på Consultatum skapat ett unikt HR-chefsprogram där du i sällskap med erfarna kursledare och personer i liknande roller kan utmana ditt sätt att tänka och driva din HR-funktion. Eftersom vårt program delas upp i fem olika delar kan du mellan träffarna testa teorier, praktiska verktyg och mallar i din verksamhet och få återkoppling utan att ta onödigt stora risker. Tillsammans säkerställer vi att just din HR-funktion tar de steg som är relevant för er för att ni ska nå nästa nivå.

Bli certifierad HR-chef

Genom att certifiera dig kan du visa inte bara att du genomgått utbildningen utan också att du tagit till dig teorin och kunnat anpassa den efter en given problemsituation. Certifieringsuppgiften är en väl genomarbetad, fiktiv arbetssituation som du får av oss där du är HR-ansvarig. Du få möjlighet att använda de kunskaper du tagit till dig under utbildningen och praktiskt implementera dem. Tillsammans med kursledare och övriga kursdeltagare diskuterar vi ditt lösningsupplägg för att göra din leverans till den bästa möjliga.


IPU Talent Insights

IPU Talent Insights ger dig en inblick i hur kombinationen av vårt beteende och våra drivkrafter samverkar och påverkar oss själva och vår omgivning. IPU Talent Insights ger dig insikt om hur ditt beteende, dina drivkrafter samt vilka effekter som just ditt personliga beteende- och drivkrafts kombination kan skapa.

Processen går till som så att du får tillgång till ett online-analysformulär som tar cirka 20 min att genomföra efter detta skapas en rapport på cirka 40 sidor som vi sedan går igenom i ett personligt möte tillsammans.

 


Anmälan HR-chefsprogrammet

Avgiften är 59.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före första kurstillfället.

 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.