Certifierad HR-partnerprogram

Ett unikt program designat för att hjälpa dig att utveckla ett professionellt och proaktivt stöd till chefer och andra HR-medarbetare

Certifierad HR-Partnerprogram
Online eller på plats – du väljer!

Ladda ned broschyren här

HR Partner Program Final

Att ge chefer HR-processtöd samtidigt som du ger konsultativt stöd är en unik utmaning för HR-medarbetare.  Delta i ett beprövat program som blandar teori, praktiska övningar, individuell coachning samt eget arbete på hemmaplan.

Ett unikt program designat för att hjälpa dig utveckla ett professionellt och proaktivt stöd till chefer och andra HR-medarbetare

Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla HR-medarbetare som har en konsultativ roll gentemot chefer.  Detta program lämpar sig för alla befattningar inom HR-funktionen där man blandar konsultativt stöd, HR-processtöd och vägledning.

Vem bör delta?

Detta HR-Partnerprogram lämpar sig för alla befattningar inom HR som ger ett HR-process stöd blandat med ett konsultativt stöd som syftar till att hjälpa chefer tackla vardagens utmaningar samt att nå sina mål.

Om du är HR-Partner, HR-konsult, HR-Generalist, HR-specialist eller HR-Chef i en mindre del av din organisation kan kursen hjälpa dig att utveckla de färdigheter som krävs för att ge ett proaktivt, situationsanpassat och kundorienterat stöd.

Vill du ha mer information om denna utbildning är rätt för dig, kontakta gärna  oss på 08-612 10 00.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan. Programmet består av fem tillfällen (2 dagar per tillfälle) som behandlar de viktigaste delarna av ditt arbete som HR-Partner på ett pragmatiskt och praktiskt sätt.

Del 1:            Att förstå, förklara och bygga förtroende för din roll

Del 2:            Att analysera och förbättra ditt stöd

Del 3:            Att framgångsrikt konsultera och bygga lösningar som är hållbara

Del 4:            Att kommunicera , påverka och ge råd till chefer och ledningsgrupper

Del 5:            Att utveckla ett coachande förhållningssätt

Under varje tillfälle får du möjlighet att varva teori med praktiska övningar, i grupper kommer ni att prova era nyvunna kunskaper med hjälp av tester som bygger på flervals alternativ.  Under varje tillfälle kommer du även att få en timmes individuell coachning med en av programlärarna som ska hjälpa dig att utveckla ett beteende, strategier och handlingsplaner för att du ska lyckas nå dina uppsatta mål.

Kursdokumentation är utvecklad för att stödja pedagogiken i programmets struktur men även för att fungera som ett uppslagsverk efter utbildningen.  I dokumentationen finner du många praktiska mallar och verktyg som du kan använda under och efter utbildningen.

Dessutom finns det ett praktikfall som samtliga deltagare arbetar på under hela utbildningen.  Praktikfallet beskriver ett fiktivt företag och dess utmaningar.  Du kommer att lära känna ett antal av företagets chefer och medarbetare och tillsammans med de andra deltagarna utveckla planer för att lösa både operativa och strategiska utmaningar.  Du kommer även att utveckla och anpassa HR-stödet till chefer, utveckla business case samt presentera dessa, argumentera för dina förslag och lär dig bemöta och handskas med invändningar till dessa förslag.

Programbeskrivning: HR-Partnerprogram

Del 1: Att förstå, förklara och bygga förtroende för din roll

 1. Lojalitetsfrågan – var har du din tillhörighet – chefen eller HR?
 2. Spindeln i nätet – hur handskas du med chefer och HR-funktionen för att alla ska vara nöjda
 3. Att förstå de krav  som ställs på dig i din roll som HR-process stöd
 4. Att förstå vilka krav som ställs på dig i din roll som internkonsult
 5. Att engagera andra i prioriteringen av dina arbetsuppgifter
 6. Hur bygger du förtroendet för din roll?
 7. Varför ska en chef lyssna på dig – att bygga förståelse för din kompetens och erfarenhet
 8. Att skilja mellan din roll och ditt uppdrag

Del 2: Att analysera och förbättra ditt stöd

 1. Hur ska ett professionellt HR-processtöd se ut?
 2. Så skapar du en tydlig bild av vilket stöd du erbjuder, och inte erbjuder till chefer!
 3. Situationsanpassa ditt HR-stöd
 4. Olika sätt att analysera problem och inhämta information
 5. Så kan du analysera om stödet faktiskt skapar värde för kunden
 6. Vad är LEAN och hur kan det användas för att förbättra HR-processer?
 7. Så kan du förbättra HR-processer med ett AGILT förhållningssätt
 8. Identifiera vilka krav stödet ställer på övriga i HR-funktionen?

Del 3: Att framgångsrikt konsultera och bygga lösningar som är hållbara

 1. Din roll som internkonsult – Från resurs till expert
 2. Konsultprocessens olika faser
 3. Olika sätt att analysera problem och inhämta information
 4. Vad utmärker en framgångsrik konsult och sättet de jobbar?
 5. Att förstå och bemöta olika chefers behov
 6. Att förankra stöd och lösningar som fungerar
 7. Att välja en modell för att förklara innebörden av förändring – vad vinner du på detta?
 8. Att utveckla ett erbjudande och uppfattas som proaktivt

Del 4: Att kommunicera, påverka och ge råd till chefer och ledningsgrupper

 1. Grunderna i kommunikation
 2. Att anpassa din kommunikation efter situation, individ och ämnets ”viktighetsgrad”
 3. Att förstå vilka argument du ska använda mot olika målgrupper
 4. Att övertyga andra och övervinna motargument
 5. Så hittar du frågorna som kan hjälpa dig att bygga förtroende för HR
 6. Att förklara HR för andra och hjälpa dem förstå konsekvenser av olika beslut för HR-arbetet
 7. Att presentera och argumentera för konsekvenser av olika beslut
 8. Att bygga business case

Del 5: Att utveckla ett coachande förhållningssätt

 1. Att ge kritik på ett positivt sätt
 2. Bra modeller för coaching
 3. Så förklarar du vad det innebär att ha ett coachande förhållningssätt
 4. Förutsättningarna för att det ska fungera
 5. När passar inte ett coachande förhållningssätt
 6. Identifiera dina och andras motiv
 7. Lär dig handskas med och förutse andras beteenden
 8. Så sätter du rätt mål och rätt handlingsplan

Individuell coachning ingår i programmet

Du kommer att få tillgång till individuell coachning vid varje kurstillfälle där du har möjlighet att få råd, återkoppling och stöd från en coach som är expert i att hjälpa HR-medarbetare att utvecklas i sin konsultativa roll. I programmets fakultet finns professionella coacher som kommer att arbeta med dig under hela programmet.  De kommer hjälpa dig att tolka din individuella återkoppling, förstå hur du kan och bör agera i olika situationer för att nå dina mål och hjälpa dig att utveckla strategier som stödjer att du framgångsrikt når dina uppsatta mål.

Flera deltagare?

Om ni bokar flera deltagare på samma program har ni möjlighet att erhålla rabatter, kontakta oss på 08-612 10 00 för mer info.


IPU Talent Insights

IPU Talent Insights ger dig en inblick i hur kombinationen av vårt beteende och våra drivkrafter samverkar och påverkar oss själva och vår omgivning. IPU Talent Insights ger dig insikt om hur ditt beteende, dina drivkrafter samt vilka effekter som just ditt personliga beteende- och drivkrafts kombination kan skapa.

Processen går till som så att du får tillgång till ett online-analysformulär som tar cirka 20 min att genomföra efter detta skapas en rapport på cirka 40 sidor som vi sedan går igenom i ett personligt möte tillsammans.

 


Anmälan Certifierad HR-Partner

Avgiften för kursen är 44.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.

 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.