The 10-day ultimate leadership bootcamp

Vi erbjuder kursen The 10-day ultimate leadership bootcamp, en utbildning för ledare av ledare. En unik utbildning och nätverk som sträcker sig över tio träffar under ett år.

The 10-day ultimate leadership bootcamp

Ärlig – Öppen – Effektiv

Är du trött på utbildningar om ledarskap där kursledarna inte vet hur ledarskap fungerar i praktiken? Där de fullt ut inte kan applicera de metoder och teorier de själva lär ut? Utbildningar med känslan att du är den enda i gruppen som inte redan gör det som lärs ut – men i verkligheten gör nästan ingen det?

Vi erbjuder kursen ledarskapsutveckling, en utbildning för ledare av ledare.

Vi söker deltagare som:

  • är ärliga med sina utmaningar och vill dela med sig av dessa
  • stödjer de andra deltagare så att alla tillsammans gör framsteg i sitt ledarskap
  • vill hjälpa sina medarbetare att växa och inte ser dem som ett hinder att handskas med
  • vill skapa ett sunt arbetsklimat för sig själv och medarbetarna genom att analysera sina styrkor och brister.
  • vill skapa bestående ändringar i sitt ledarskap för en realistisk och hållbar utveckling av sig själv och sina medarbetare

Utbildningen ger dig:

  • mer förståelse för hur medarbetare påverkas av ditt ledarskap
  • samtalsteknik i syfte att vägleda dina medarbetare i deras arbete och de utmaningar de stå inför, istället för att ge sken om att de är perfekta
  • neuroledarskap i praktiken, möjlighet att testa dina idéer och dela med dig av dina praktiska erfarenheter
  • möjligheten att utmana dig själv i en trygg miljö och skapa ett hållbart ledarskap

Vi erbjuder en unik utbildning och nätverk som sträcker sig över tio träffar under ett år. Dessutom ingår 10 timmars personlig coachning!

Inga konstigheter – enbart vetenskap och praktisk erfarenhet

För mer information och ansökningsblankett maila till info@consultatum.se. Nätverksstart september och oktober, endast 20 platser per omgång.