Chefer är människor precis som alla andra!

Det är lätt för alla att skylla på chefen!  Allt är deras fel.  ”Om de inte fattar att det är deras fel så borde de fatta det – det är ju det som de får betalt för!”. Om medarbetare gör fel, så vänder sig andra direkt till chefen och undrar hur det kunde ha blivit så.

Vi glömmer helt enkelt bort att chefer också är människor.  De (liksom alla andra) gör fel.  De går ju inte på vatten!

Lewin skrev en underbar ekvation som förklarar vårt beteende:

Beteende = f(Person;Situation)

Det vill säga att vårt beteende är en funktion av den person vi är (med alla våra kunskaper, erfarenheter och drivkrafter) i den situation – som vi uppfattar det.

I en värld som är fokuserad på resultat triggar vi chefers prestationsmotiv.  När vi gör detta rubbar vi balansen mellan prestation och påverkan.  Chefer finns för att vägleda och stödja andra till prestationer (dvs att påverka andra) inte att prestera själva.

När prestation triggas är det stor risk att chefer beter sig ganska dumt.  Man slutar arbeta via andra och försöker gör allt själv. Man fokuserar endast på resultat men allt man gör och säger leder förmodligen till att man inte uppnår just det som man uppfattar som viktigt. Därmed börjar en ond cirkel av stress som ökar sannolikheten att man agerar mindre begåvat – trots all vår kunskap och erfarenhet.

Om chefer får ordentligt med stöd från HR (inklusive det administrativa stödet) som de behöver – kan HR-funktionen förbättra chefens förståelse för sin egen situation och därmed hjälpa chefen att hålla ett sansat perspektiv på sitt och andras arbete.  Vi kan hjälpa de att motstå det som kan vara dåligt med prestationsmotivet och istället använda sig av social makt för att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas prestera!