Chefer ska vara chefer inte en dyr administrativ resurs!

Om de administrativa funktionerna ska minska kostnaderna kan det vara rimligt, men om det administrativa arbetet ska flyttas över till chefer (en dyrare resurs) för att uppnå de tilltänkta kostnadsbesparingar är det något som är galet och det är dags att tänka om!

Sedan 1960 talet har forskning visat att ett företag kan förlora upp till 30% av sin vinst på grund av att medarbetare inte är engagerade. Vi vet också att upp till 70% av arbetsklimatet som upplevs av medarbetare beror på chefens beteende. Om då 30% av företagets vinst ligger så påtagligt i händerna på chefer, varför skulle ett företag vilja minskar den tid chefen har att vara chef och förvandla dem till administrativa resurser.

Stressade chefer beter sig dåligt – det är väl rätt så mänskligt! om stressen kommer från tidsbrist beroende på administrativa uppgifter är helt enkelt korkat!

Det är dags för HR att slå ett slag för chefer och mäta effekten av att flytta över all administration till cheferna. Hur mycket tid läger chefer på administration idag? Hur mycket tid tillbringar chefer med sina medarbetare i syfte att motivera dem till bättre prestationer? Om chefer skulle kunna vinna tillbaka tid att vara chef hur tror de att det skulle finansiellt påverka företagets resultat?

Det kan vara dags för pendeln att svinga tillbaka. Det kan vara dags för HR att investera i mer administrativt stöd till chefer i syfte att öka vinsten snarare än att arbeta för att minska kostnader. Jag har inte svaret på denna fråga men jag vet hur man kan mäta detta. Är det någon som försöker mäta detta?