Kommunikation är makt

Jag tror att många chefer glömmer bort att kommunikation är makt och ett personligt verktyg för att påverka. Alla chefer jag möter vill på ett eller annat sätt ha makt att påverka sina medarbetares beteenden men alltför många chefer gillar inte att kommunicera eller har inte tid att kommunicera med medarbetarna. Why? Det borde vara självklart för arbetsgivare att ställa krav på sina chefer att kommunicera mera. Jag menar om ekonomichefen kan ställa krav på chefer att göra ekonomiska rapporter enligt en viss mall borde också HR kunna ställa krav på att chefer regelbundet kommunicerar med sina medarbetare.

Om du som chef vill se ett förändrat beteende hos dina medarbetare börja med att lyssna och kommunicera med dina medarbetare för att sen leda, driva och följa upp.

Sorry, det finns ingen genväg. Börja kommunicera nu!