§-Krav: Arbetsgivare SKA hantera och förebygga ohälsosam arbetsbelastning

På grund av Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)) har alla utbildningsplatser som finns att tillgå snart fyllts. Det kan vi förstå. Vid en första anblick sprids paniken:

– ”Vad måste vi göra och hur gör vi det?”

Regelverket har förtydligats för att bromsa in och minska sjukskrivningsdagar per person och år i Sverige. Enligt SNS och Försäkringskassan beror 50% av sjukskrivningarna för intramuskulära smärtor (utan neurologisk förklaring) och psykiska åkommor (ångest, utbrändhet och depression) på stress i samband eller relaterat till individens arbete. Detta betyder inte nödvändigtvis att stressen uppkommer på arbetet, utan kan orsakas på grund av arbetet. Enligt 6 och 9 §§ i föreskriften ska alla chefer kunna hantera och förebygga ohälsosam arbetsbelastning samt se till att det råder balans mellan resurser och krav. Arbetsgivaren ska ha skriftliga rutiner om uppfyllande av kraven om bolaget har fler än tio anställda.

Vad många företag nu gör är att sända sina HR-medarbetare på kurs för kompetensuppdatering, vilket är bra men det löser inte problemet. De framsynta bolagen har ringt och ställt frågan:

– ”Vilken utbildning ska våra chefer gå för att skaffa sig de verktyg som behövs för att kunna lösa uppgiften?”

Frågan har lika många svar som det finns chefer, och det är mycket därför vi finns. Olika chefer behöver olika verktyg för att kunna hantera den nya regelverket och kunna förstå alla individers unika behov och stöd i sitt arbete.

Länk till vår kurs om AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö.