Vet du egentligen hur andra upplever dig och ditt ledarskap?

Enligt många undersökningar brukar den vanligaste orsaken till att anställda säger upp sig från sitt jobb vara deras närmsta chef. Samtidigt är det inte så vanligt att chefer får konkret och konstruktiv feedback kring sitt ledarskap från sina anställda. Hur ska chefer då kunna veta hur de upplevs och vad de bör ändra på eller förbättra?

En metod för att ge chefer denna vetskap är att låta dem genomföra en 360-graders undersökning. Namnet kommer ifrån att chefen får återkoppling från ett 360-graders perspektiv. Detta innebär att chefens chef, kollegor, underställda medarbetare och eventuella kunder (kan vara interna ”kunder” inom organisationen) värderar ett antal kompetenser kopplat till chefens ledarskap. Samtidigt värderar även chefen i fråga precis samma kompetenser utifrån sitt eget perspektiv och hur hen upplever sitt ledarskap.

Resultatet för de olika kompetenserna presenteras sedan i aggregerad form för de olika grupperna, exempel på detta ser ni på bilden nedan. Det som gör en 360-undersökning så användbar är att man dels får reda på hur man som chef upplevs i olika situationer samt dels att det inte finns några rätt eller fel svar. Ett bra resultat på en 360-undersökning är när alla staplar är lika höga, eller för den delen lika låga – höjden spelar ingen roll utan det som är viktigt är differensen mellan staplarna.

Ifall staplarna har samma höjd innebär att chefen upplever sig själv på samma sätt som de dennes kollegor, chef och så vidare – chefen är alltså medveten om sitt ledarskap. När chefens egna stapel skiljer sig från de övrigas, oavsett om den är högre eller lägre, så finns det alltså en diskrepans mellan hur chefen ser sig själv och hur chefen uppfattas av andra. I exemplet nedan kan vi bland annat utläsa att den tillfrågade chefens resultatinriktning upplevs lägre av dennes chef än vad chefen själv anser. Däremot upplever kollegorna att chefens resultatinriktning är högre än vad chefen själv anser och mycket högre än vad chefens chef upplever. Chefen upplevs alltså på olika sätt av personer med olika relation till chefen.

Det är denna insikt en 360-undersökning syftar till att identifiera, eftersom en chef måste vara medveten om att skillnaden existerar för att kunna göra något åt sitt ledarskap. Jag förstår samtidigt att det kan kännas vanskligt att få sitt ledarskap bedömt. Det gäller att förstå vilken otrolig potential det kan ha på ditt ledarskap framöver – våga gör en 360-undersökning!

 

360