Välkommen GDPR och ett bättre dataskydd!

Låt oss tala om fördelarna med den nya dataskyddsförordningen, det är dags att sluta se den som ett hot och börja se det som en möjlighet.

Som de flesta vet vid det här laget så inträder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft den 25 maj i år, alltså om knappt 4 månader. Dataskyddsförordningen kommer innebära stora förändringar i hur vi hanterar personuppgifter, och i stort sett alla företag och organisationer kommer behöver se över deras rutiner och processer för hur man samlar in, hanterar och lagrar personuppgifter. Under hösten och början på detta år har jag träffat över 70 representanter för olika företag för att prata om GDPR, och nästan alla har samma reaktion:

”Vi kommer behöva sluta göra allt vi gör…”

Alltså en helt felaktig uppfattning. GDPR kommer inte hindra er från att göra någonting ni gör i dagsläget, så länge ni inte är ute på väldigt hal is, då de grundläggande kraven redan finns i vår nuvarande personuppgiftslag PUL. Syftet med den nya dataskyddsförordningen handlar snarare om att strama åt det något slappa synsätt som har funnits på hanteringen av personuppgifter, och harmonisera dataskyddslagarna inom EU. Skillnaden i dataskyddslagarna inom EU har inneburit stora administrativa kostnader för små och medelstora bolag som vill expandera inom EU, samtidigt som det har hämmat deras ekonomiska tillväxt. Så till er som har hindrats av det splittrade landskapet så kommer GDPR underlätta markant!

Akynzeo is available as capsules and as a powder to be made up into a solution for injection. The most common and potentially serious side effects are high blood pressure and kidney problems, so make sure to drink plenty of water and stay well hydrated. Norethindrone is a form of progesterone Cialis 5 mg sin receta. Use with caution in patients with impaired gag reflex and patients prone to regurgitation or aspiration.

Dataskydd är en förtroendefråga

Hur många kan med handen på hjärtat säga att man verkligen läser allt man godkänner till när man lämnar ifrån sig sina personuppgifter till en organisation i samband med till exempel en rekrytering eller ett medlemskap i en kundklubb? Med detta i åtanke kommer GDPR kunna bygga ett förtroende som gynnar såväl individer som organisationer. När vi som individer inte längre behöver oroa oss för vart våra personuppgifter tar vägen så kanske vi blir mer benägna att engagera oss och interagera med nya, spännande digitala innovationer. Organisationer som följer GDPR på ett effektivt sätt kan dessutom skaffa sig en fördel gentemot konkurrenterna då det förtroende som byggs upp med konsumenterna leder till att du som organisation får ta del av mer persondata än någon som inte har det förtroendet, vilket leder till bland annat bättre produktrekommendationer och snabbare tjänsteutveckling, för att bara nämna ett par fördelar för både organisationen och konsumenten.

En bättre hantering av interna resurser

Om man bortser från de ekonomiska fördelarna med GDPR, så är det också en fördel internt i organisationer. Som organisation tar det ofta mycket plats och resurser att samla in personuppgifter, trots att syftet med insamlingen inte är särskilt tydlig. Detta kommer det bli ett slut med efter införandet av den nya dataskyddsförordningen, vilket innebär en bättre hantering av interna resurser. För att inte nämna hur tillfredställande det kommer vara när rensningen av all gamla data som ligger och dammar är över!

Jag är helt övertygad om att den nya dataskyddsförordningen är ett första steg i rätt riktning mot ett öppnare och ärligare klimat, där företag och organisationer måste ta på sig större ansvar och där vi som individer får större kontroll, något som leder till nya möjligheter. Det ligger i allas intresse att garantera ett bra integritetsskydd, något som kan, och bör, vändas till en konkurrensfördel. Den nya lagstiftningen är något väldigt positivt för vårt digitala samhälle!

Nu är det upp till er att välkomna GDPR i eran organisation och se till att ni har den kunskap och de resurser som krävs för att implementera den nya dataskyddsförordningen hos er. Ta gärna kontakt med mig om ni vill veta vad nästa steg är för er: denize.handestam@consultatum.se