Värdefulla tips för dig som är ny som chef

Det är ett stort förtroende att ha blivit vald till chef

Med rollen följer en mängd nya arbetsuppgifter. Du kommer att stå inför nya utmaningar och nya situationer. Du kommer behöva att sätta mål, leda en grupp, hålla i möten, ha medarbetarsamtal, svåra samtal, motivera, leda och utveckla din grupp. Du kommer också arbeta för att skapa en trygg och meningsfull arbetsplats för medarbetarna samt skapa motivation och engagemang för arbetsuppgiften.

För att få en bra start i ditt chefskap kommer här några värdefulla tips på vägen.

 1. Ta reda på vilka förväntningar organisationen har på dig och det team du ska leda. Skapa dig en förståelse för vart företaget är på väg och vilka mål du har att förhålla dig till.
 2. Lär känna dina medarbetare, vilka roller har de idag, vilka är dom, vad har dom för kunskaper och vad har dom för färdigheter, känner dom ansvar inför sina arbetsuppgifter. Berätta även lite om dig själv så att medarbetarna får en bild av vem du är, både på jobbet men berätta också lite personligt för att bygga upp ett förtroende.
 3. Skaffa dig ett eget nätverk där du kan ventilera alla dina chefsfrågor och få stöd. Ibland så kan det kännas ensamt att vara chef och då kan det vara skönt att ha ett forum där du kan utbyta både tankar och idéer. Nätverket kan bestå av både chefskollegor på jobbet eller ett chefsnätverk utanför jobbet. Ibland kan det även finnas behov av en mentor.
 4. Skaffa dig en bra relation med HR och ta reda på vilket stöd som finns för dig som chef.
 5. Lär dig sätta mål för din del i verksamheten men också individuella mål för dina medarbetare.
 6. Våga fråga! Du har inte alla kunskaper från början, var nyfiken på verksamheten och försök vara avslappnad och bjud in till samtal.
 7. Våga fatta beslut! Var tydlig med varför du har tagit det beslut du tagit och kommunicera fram det på ett tydligt sätt.
 8. Kommunicera, försök vara tydlig i din kommunikation, kommunicera både bra och dåliga saker, detta ger förtroende. Om du inte har något att kommunicera, kommunicera även det.
 9. Dela med dig av din kunskap och öppna upp för en dialog, detta skapar en lärande miljö där du och dina medarbetare växer tillsammans.
 10. Ta reda på vem du är, vad står ditt ledarskap för. Ta en djupdykning i dig själv, titta på vilken självbild, vilka värderingar och vad ditt motiv är för dig och ditt ledarskap. Det finns bra verktyg och tester för att få fram just detta.
 11. Var engagerad och bjud in dina medarbetare till delaktighet och engagemang.
 12. Ge feedback i form av stöd och beröm till dina medarbetare, alla växer av positiv feedback men det är också viktigt att ge konstruktiv feedback. Detta kommer att leda till att du utvecklar dina medarbetare men även ditt ledarskap. Du skaffar dig verktygen som gör att du kan leda dina medarbetare på ett mer effektivt sätt.

Andra saker som kan vara bra att ha i tankarna är att du faktiskt inte kan göra allting själv utan att det är viktigt att våga delegera. Du är arbetsgivarens representant men måste också ta tillvara dina medarbetares intressen och representera dom i organisationen.

Framför allt så är det viktigt att rollen som chef ska vara både utvecklande men det ska också vara roligt, spännande och lustfyllt samt bidra till den egna utvecklingen.

Stort lycka till med dina nya utmaningar, ha tålamod och var öppen samt tro inte att du redan kan allt, lär dig delegera och bjud in dina medarbetare till delaktighet och ha roligt på vägen, då kommer du att lyckas som chef.

Är du intresserad av att veta mer om hur du som är ny chef kan lyckas i din nya roll?   Delta på vår kurs Nybliven chef! Läs mer om kursen här eller kontakta oss på 08 612 10 00 för att få mer information!