Framgångsfaktorer för ledarskap i Sverige

  • Hur skiljer sig ledarskap i Sverige från andra länder?  
  • Går det att se trender i hur ledare i Sverige agerar? 
  • Dagens ledarskap är en spegelbild av vår kultur och ekonomi.
  • Vad är det som gör ledarskapet framgångsrikt?

Ingalill Holmberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm säger att ledare i andra länder inspireras av ledarskapet i Sverige.  Stora svenska företag utgör idag förebilder inom affärsvärlden, exempelvis IKEA, H & M, Ericsson, Electrolux, Astra Zeneca och Volvo. Även under de senaste åren har flera start-up företag såsom bland annat Spotify och Klarna vuxit internationellt.

Enligt Öjje Holt, tidigare vd på Spotify i Norden, är ledarskapet i Sverige präglat av en demokratisk ledarstil med en platt organisation, delegering, tillit till medarbetarna och ett konsensusstyrt beslutsfattande. Han säger också att ett framgångsrikt ledarskap bygger på att chefen kan hantera såväl individen som gruppen på samma gång.

Det finns ett demokratiskt lyssnade på medarbetarna, oavsett var i hierarkin man befinner sig. Det är en hög formalitet, individer vill bli hörda, lyssnade och respekterade av sina kollegor.

Dagens ledarskap spegelar vår kultur och ekonomi

”The lagom way” är en kombination av vad vi kulturellt har för relation till makt och inflytande. Sverige är ett relativt  jämställt land, där man strävat efter att minska stora maktskillnader, det har varit en grund i det svenska samhällsbygget de senaste 100 åren. I en liten ekonomi som Sverige behöver företag ofta söka internationella marknader för att kunna växa. Svenska företag har alltjämt idag ett stort framtidsfokus och med ett utåtriktat förhållningssätt som naturlig komponent.

Vad är det som gör företagen framgångsrika?

Ledare i många svenska företag har en stark tilltro till såväl individen som till gruppen.  Jämfört med ledare i andra länder är detta unikt.  Det landar i att fokus ligger på teamet och mindre på organisationen i stort. Det viktigaste är att teamet ska komma överens för att genomföra de beslut som är tagna. I moderna team där globalt samarbete ofta krävs så kommer ”The lagom way” in. Företagsledare är i Sverige duktiga på att kompromissa och har ett ledarskap som innehåller en hel del inlyssnande där medarbetare har möjlighet att påverka.

Det svenska ledarskapet fokuserar på teamet där individer känner sig delaktiga, blir sedda, hörda och bekräftade.  Om detta kombineras detta med en tydlig vision och tydliga gemensamma mål kan det leda till positivt och framgångsrikt ledarskap med ett framgångsrikt team, i lagom balans.

Se beskrivning av lagom,

It´s best describe as ”not too much, not too little; just the right amount, which, in practice, is balance – and isn´t that what we´re all looking for, a balance between work and private life.