Bra Frågor är utvecklande!

Ingen enskild person eller ledare har eller kan ha svaren på alla sina funderingar eller problem. För att lösa detta behöver vi formulera smarta frågeställningar och ställa ”RÄTT” frågor till vår omgivning. Men att ställa rätt frågor är svårt och ofta skillnaden mellan att lyckas och misslyckas. För många är det själva handlingen att ställa frågor som är svårt. Det första man måste lära sig är därför att acceptera, att det är OK att ställa frågor och att man inte uppfattas som svag eller okunnig när man gör det.

Att ställa frågor ska istället ses som något positivt. Att fråga medarbetare, grupp och team-medlemmar är ett bra sätt att lösa problem och/eller få svar på utmanande och svåra problem.  Samtidigt som det får medarbetare att känna sig behövda och värdefulla.

Frågor som är särskilt effektiva är öppna, där man inte söker/vill ha ett specifikt svar. Öppna frågor börjar ofta med ”varför”, ”hur” eller ”vad tycker du om.” frågor som ger medarbetare möjlighet att själv tänka ut eller hitta en lösning. Den här typen av frågeformuleringar gör att den som man frågar ökar sin kompetens kring området, självförtroendet ökar och att personen känner ett ökat ägandeskap för resultatet/utfallet.

Duktiga frågeställare skapar värde med bra frågor

  1. Skapar klarhet:  ”Kan du utveckla den här situationen?”
  2. Skapar bättre arbetsrelationer: Istället för att fråga ”Är du klar med projektet?” fråga ”Hur går det med projektet?
  3. Hjälper medarbetare att tänka analytiskt och kritiskt: ”Vad blir det för konsekvenser av att fortsätta på denna vägen?”
  4. Inspirerar medarbetare till att reflektera och se på saker utifrån nya, innovativa och öppna förhållningssätt: ”Varför på detta sättet?
  5. Uppmuntrar till nytänkande: ”Kan detta göras på ett annat sätt?”
  6. Utmanar antaganden: ”Vad tror du om att dela på ansvaret för det här projektet?”
  7. Skapar ägandeskap över lösningar: ” Baserat på din erfarenhet, vad tycker du vi ska göra i den här situationen?”

OBS! Kom ihåg att när du ställer frågor är det viktigt att du är öppen och lyssnar. Är du inte villig att göra detta så vänta hellre med att ställa din fråga tills du är redo på att lyssna på de svar du får.