Så Hanterar Du Konflikter Som Ledare

Ibland är det svåraste och mest utmanande ansvar man har som ledare att hantera konflikter. I alla organisationer oavsett vilken typ av organisation det är uppstår det konflikter ofta på grund av individernas olika bakgrund eller sett att se på olika situationer. När det uppstår konflikter måste man hantera och lösa dessa snabbt. Misslyckas man med att göra det är det inte ovanligt att det resulterar i lägre moral, spänning, olösta problem och en negativ påverkan på produktionen.

In severe infections, the dosage may be doubled. It should be taken once each day with food that contains at least 350 calories. The application for marketing approval was supported by bioequivalence studies farmaciasinreceta.org. If menstruation begins on a Sunday, the first white tablet is taken that day.

Nästan ingen gillar onödiga konflikter

Det finns inga ledare som ogillar när deras organisation fungerar lugnt och smidigt, tvärt om är detta för de allra flesta det optimala för dem. Här är fyra steg som du kan använda för att hantera konflikter som chef:

  • Konfrontera/synliggör konflikten. Det är viktigt att erkänna att en konflikt finns och vilka parter som har del i den (möjliggör).
  • Åtgärda problemet. Oavsett hur mycket det tar emot att lägga sig i andras konflikter måste man som ledare göra det ibland i alla fall. Man är som ledare ansvarig för att åtgärda/lösa konflikten samt konfrontera de parter som är en deltar i konflikten. När man gör detta är det viktigt att man håller anstiftaren eller anstiftarna till konflikten ansvariga för konflikten men även för följderna och resultatet av konflikten. Gör man inte detta förlorar man förtroende hos den EJ felande parten.
  • Hitta en lösning. Försök hitta ett vänskapligt och rättvist sätt att lösa konflikten på som alla parter kan acceptera. När ni löser konflikten är det viktigt att alla klart och tydligt förstår vad som förväntas av dem.
  • Gå vidare. När konflikten är löst lämna den bakom er. Det tjänar bara som en påminnelse för inblandade parter som gjorde fel. Fokusera istället på arbetet med att hitta lösningar på problemet så att ni kan gå vidare.

Blanda sig i konflikter

Att ta tag i konflikter och konfrontera dem är ”hälsosamt” för medarbetare och organisationen som helhet. När du som ledare/chef lägger dig i en konflikt är det viktigt att du är så rättvis och objektiv som möjligt. Det är inte alltid alla inblandade parter kommer att hålla med om hur en konflikt ska lösas, som ledare är det din uppgift att hantera detta missnöje och få missnöjda parter att gå vidare.

Effektiva ledare hanterar konflikter

För att vara en effektiv ledare är det viktigt att du inte är rädd för att hantera kniviga och svåra situationer. Att låtsas som att allt är bra löser inget och konflikten tillåts göra mer skada om den inte hanteras direkt. För att ge din organisation de bästa möjliga förutsättningarna att hantera konflikten.  Det är därför bäst om du som ledare hanterar den så fort som du blir uppmärksam på dem.