Så sätter du SMARTA mål!

Är du en av de människor som sätter upp mål för dig själv men aldrig riktigt når fram till dem? Ifall du är det så är du inte ensam. I en studie som gjordes vid University of Scranton framkom att endast 8 procent av de som sätter upp mål uppnår dem. Vad behöver man göra för att bli en av dessa 8 procent?

Ett sätt kan vara att sätt upp SMARTA mål.

This medication is available in single-use pre-filled syringes. Also, you may experience involuntary movements (dyskinesiafter taking higher doses of levodopa. The targeted study population is men and women 18-50 years of age who are disproportionately vulnerable to N Kamagra 100mg oral jelly. Aldesleukin was approved for use in the United States for malignant melanoma in 1992 and indications were subsequently broadened and now include metastatic renal cell carcinoma and metastatic malignant melanoma.

Hur skiljer sig SMARTA mål från vanliga mål? Fördelen med att formulera SMARTA mål är att målen blir mer hanterbara och du tydligt kan se vilka framsteg du har gjort. För att vara säker på att du kan uppnå ett mål, fråga dig själv ifall målet du satt upp är:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbundet

Specifikt

Du behöver veta vad du vill uppnå. För att göra ditt mål så specifik som möjlig börja med att försöka svara på följande frågor:

 • Vem är det som är inblandad?
 • Vad vill jag uppnå?
 • När vill jag uppnå målet?
 • Var ska målet genomföras?
 • Varför är detta målet viktigt?

Försöka att vara så specifik som möjligt. Ju mer specifik du är desto större är chansen att du uppnår vad du vill.

Mätbart

Det främsta syftet med att formulera SMARTA mål är att sätta mål som är möjliga att uppnå. Men hur kan man nå sina mål om man inte kan se och spåra de framsteg som man gör? Effektiv och meningsfull mätning bygger alltid på konkreta fakta och bevis. Att vara lycklig är inte konkret. Att prata med X antal medarbetare om dagen är det däremot. Mätbara mål går hand i hand med specifika mål. Om du har ett sätt att mäta ett mål på, så kan du göra det mer specifikt. Till exempel om du vill svara på fler förfrågningar så kan man göra målet mätbart genom att ange målet i procent.

Accepterat

Är ditt uppsatta mål något du kan eller vill göra? Vi misslyckas ofta att uppnå våra mål för att de var orealistiska från början. För att komma fram till om ditt mål är möjligt och ifall det är något som du kan tror på och accepterar. Fråga dig själv ifall du kan nå målet med den tid och de resurser som finns tillgängliga för dig. Ifall du inte har tillräckligt med resurser för att uppnå målet, ändra förutsättningarna eller att anpassa målet. Kom ihåg att ett bra mål tänjer dina gränser samtidigt som det är något du tror du kan genomföra.

Realistiskt

För att underlätta att uppnå de mål som vi arbetar mot behöver målen vara realistiska. Ifall man har som mål att åka Vasaloppet men avskyr att åka skidor kommer det att vara svårt att komma iväg och träna, då kanske man hellre stannar hemma och tittar på en film. För att undvika denna typ av hinder för våra mål är det viktigt att tydliggöra vad som är viktigt, vad du vill och ifall det är värt ”besväret”. När jag sätter mål så brukar jag fråga mig:

 • Är detta värt mödan?
 • Är det rätt tidpunkt att göra detta?
 • Hur väl stämmer detta överens med mina andra mål?
 • Är jag rätt person för att göra detta?

I fall man svarat nej på någon av dessa frågor så är det värt att tänka om målet.

Tidsbundet

Ett av de främsta anledningarna till att man inte når sina mål är avsaknaden av en deadline och att man inte hålls ansvarig ifall eller när deadlinen missas. Oavsett ifall vi säger att vi ska spara X kronor eller gå ner X kilo i vikt eller dubbla försäljningen är det viktigt att vi har ett slutdatum då det ska vara uppnått. Att ha ett slutdatum är ofta avgörande för att vi ska nå våra mål och för att bedöma hur mycket vi behöver anstränga oss här och nu för att nå målen.

Nu då?

När vi väl har förstått vad SMARTA mål är och hur vi kan använda oss av dem kommer den kanske svåraste delen, att sluta planera och börja agera. Viktigt att komma ihåg är att vi med hjälp av SMARTA mål kan känna oss tryggare i vår förmåga att nå våra mål.

Vill du veta mer om hur du kan sätta SMARTA mål och mål som motiverar andra. Välkommen på vår kurs ”Så gör du mål motiverande” Klicka på HÄR.