10 saker som dåliga chefer gör

Ifall man som chef vill styra över en välfungerande, högpresterande organisation, behöver du kunna känna igen signalerna på att någon är en dålig ledare/chef. Ifall man inte hanterar problemet med lågt presterande chefer kommer organisationen aldrig kunna bli enastående. Vi har samlat 10 saker att vara observant på:

Dåliga ledare/chefer städar upp oredan som tidigare chefer ställt till med – även när det inte finns någon oreda.

När den nya chefen tar över, hävdar dåliga chefer att föregångaren har ställt till med en sån oreda på avdelningen att det kommer ta minst ett år att få ordning på allt om inte mer. Den nya chefer hävdar att oredan är så stor att det inte kommer gå att fokusera på årets mål i år, kanske nästa år.. kanske.

Dåliga ledare/chefer är ALLTID, ALLTID upptagna

De är involverade i så extremt många projekt att det inte finns tid att arbeta med vanliga arbetsuppgifter. På grund av att projekten som de är inblandande i är kritiska för organisationen (enligt dem).  Därför kan man inte kräva att de ska arbeta med avdelningens mål. De kommer att komma till dem när de kritiska projekten är klara, men detta kommer inte hända.

Dåliga ledare vet hur man ”spelar” med målen

De vet att avdelningens mål ska vara löst satta, med mycket rörelsemån. Vilket betyder att målen är väldigt lätta att nå. Dåliga ledare/chefers avdelningar kommer aldrig producera optimala resultat, men detta spelar inte någon roll för dem. Dåliga ledare/chefer levererar hellre dåliga resultat än riskerar att missa ett ambitiöst satt mål.

Dåliga ledare leder ”bara” från avstånd

Dåliga ledare älskar att använda olika KPI:er eftersom det tillåter dem att utöva en ”hands-off” ledarskapsstil. Detta möjliggör för dem att undvika dagliga avdelnings specifika aktiviteter helt och hållet. Bonusen med att leda på detta sättet är att när något går fel kan de undvika ansvar och skuld helt och hållet, för de var ju inte där!

Dåliga ledare lägger alltid skulden på någon annan

Dåliga ledare/chefer har alltid en ursäkt på lager ifall de inte når upp till målen. De klandrar sättet som man ska rapportera på, säger att det inte speglar verkligheten på ett bra sätt. Däremot så visar deras egna rapporter att de har gjort ett fantastiskt arbete.

Dåliga ledare/chefer klandrar olika omvärldsfaktorer eller världen. Konjunkturen var svikande, det har regnat för mycket, det har regnat för lite. Oavsett vad de säger så finns det en anledning för att det ser ut som det gör. Det var helt enkelt omöjligt att uppnå målen utifrån hur förutsättningarna såg ut men nästa år då, då kommer det att gå bättre. De klandrar alltid den ”svagaste/sämsta” kollegan och säger att det var deras fel att resultatet blev som det blev. Ofta får man höra, vi behöver anställa någon ny innan vi kan förvänta oss att börja se bättre resultat och innan vi har en chans att nå målen.

Dåliga ledare/chefer gör långtgående imponerande planer

När dåliga ledare/chefer skapar planer så är de ofta expansiva, ordrika och komplexa planer konstruerade för att imponera på nästa nivå av ledare/chefer. Detta för att det ger ett intryck av det har koll på allting.

De är även ofta väl medvetna om att de kan gömma allehanda olika antaganden och grundkrav i en komplexväv. När ledningen sedan börjar klaga på att målen inte har uppåts.  Får de svaret: att de viste att detta kunde hända och att du skrivit om det på sidan 325 i paragraf 3.

En annan fördel som den dåliga ledaren/chefen ser med att göra planerna komplicerade är att anställda varken kommer att läsa eller förstå vad som ska göras. Resultatet blir då att det tar lång tid för saker att börja hända, om någonsin.

Dåliga ledare kommunicerar endast med envägs kommunikation

Dåliga ledare/chefer är alla kapabla att ge anställda platser och möjligheter att yttra sina funderingar, frågor eller förslag. Detta låter som något en bra ledare/chef skulle göra. Skillnaden är att dåliga ledare/chefer låtsas att de är intresserade av det som andra säger.  Dåliga ledare/chefer däremot håller sig till sina planer och skyller gärna på andra när det inte går som det är tänkt.

Dåliga ledare har endast tid för aktieägare/ägare

Dåliga ledare är väl medvetna om vem det är som de behöver ”smöra för”. De arbetar därför ofta hårt för att hålla dessa personer nöjda även om det går emot organisationens långsiktiga mål och planer.

Använder sig av Machiavelliska strategier

Dåliga ledare/chefer använder sig utav Machiavelliska metoder som söndra och härska, manipulation av kollegor och chefer. Detta resulterar i att personer i deras närhet är upptagna med att skydda sina egna ryggar istället för att fokusera på enhetens eller organisationens bästa.

Dåliga ledare/chefer har en ”exit” strategi

När en organisation är på väg att hålla en dålig ledare/chef ansvarig för sina handlingar byter de ofta vidare till en ny organisation. En dålig chef har ofta sin ”exit” planerad sen lång tid tillbaka och en ”fallback” ifall något skulle hända och de skulle behöva lämna företaget/organisationen.

Dessa tio exempel på dåliga vanor finns inte i högpresterande organisationer. Men de flesta organisationer är inte hög presterande ännu. Att veta hur signalerna ser ut för när någon är en dålig ledare/chef är väldigt viktigt. Det är viktigt för att kunna hantera och få organisationen, företaget eller avdelningen att utvecklas och till så högpresterande som möjligt. Men det är även viktigt för att kunna ”sortera” ut potentiellt skadliga ledare/chefer från organisationen.