Hur skapar du effektiva team?

 

Under 2012 inledde Google ett initiativ – kodnamn Projekt Aristoteles – att studera hundratals av Googles lag för att ta reda på varför vissa lag lyckades och varför andra inte lyckades.

Google samlande några av företagets bästa statistiker, organisationspsykologier, sociologer, ingenjörer och forskare, för att göra en studie av Google´s 180 lag.

I studien tittade gruppen på sammansättningen av lagen. Hur ofta medarbetarna i lagen träffades utanför jobbet. Ifall de hade samma hobbies, liknande utbildningsbakgrund. Man tittade även på ifall lagmedlemmarna var utåtriktade eller om de var blyga. Initiallt var det oavsett mycket forskarna letade omöjligt att hitta ett mönster eller några andra bevis på vad som gjorde att en del lag lyckades bättre än andra.

De kunde inte heller visa att en vis blandning av specifika personlighetstyper och färdigheter eller bakgrunder var avgörande för framgång eller att det gjorde någon skillnad.

Man kunde se att av Googles mest effektiva lag bestod sammansättningen i laget ibland helt och håller vänner som arbetade tillsammans. Andra gånger besod lagen av personer som endast hade en arbetsrelation men i övrigt var de främlingar för varandra. En del grupper sökte starka chefer medan andra föredrog en mindre hierarkisk struktur.

Det var inte förrän projektledaren på projekt Aristoteles och kollegorna på Google började undersöka och fundera på och kring konceptet psykologisk trygghet som allting föll på plats.

Vad är då psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är tron på att ingen kommer att bestraffas eller förödmjukas för att man kommer fram med idéer, frågor, bekymmer eller misstag.

“Five keys to a successful Google team”

  • Psykologisk trygghet: teamet känner sig trygga att ta risker och vara sårbara inför varandra
  • Tillförlitlighet: teamet får saker klara i tid och när de uppsatta kvalitetskraven
  • Struktur & klarhet: teamet har klara roller, planer och mål
  • Mening: Alla personer i teamet upplever att arbetet är viktigt för dem.
  • Påverkan: teamet upplever att deras arbete är betydelsefullt och skapar förändring

Av de fem faktorer som kom fram till påverkade ifall ett lag var högpresterande och effektivt var psykologisk trygghet den överlägset viktigaste av de fem faktorerna. Psykologisk trygghet utgör även grunden för de andra fyra faktorerna.

Att ställa frågor påverkar effektivitet och framgång

Ytterligare faktorer för att skapa effektiva och orädda organisationer är att arbeta med att ställa frågor, det är genom att hela tiden ställa genomtänkta och utmanande frågor som vi hittar smarta svar. Det är alltså frågorna som är svaret/lösningen.

Frågor hjälper oss att lösa upp knutar i hur vi tänker och att eliminera felaktiga antaganden. Bra frågor fokuserar på det viktigaste och bjuder in till att tänka noga och ger utrymme för medarbetare att svara.

Smart effektivt ledarskap är (ibland) delat ledarskap

  • När det gäller delat ledarskap så är fokus på att alla i teamet talar och lyssnar ungefär lika mycket, samt håller sina inlägg korta och positiva.
  • Medlemmarna håller tät kontakt med varandra – inte bara med teamledaren.
  • Medlemmarna går och utforskar världen utanför, och berikar teamet med den nya informationen.
  • Medlemmarna vågar lita på andra i laget tillräckligt för att passa kontrollen över gruppen och besluten mellan varandra.

Följer vi Googles fem succé faktorer och lägg till frågorna är svaret och delat ledarskap så har vi goda förutsättningar för att skapa den orädda organisationen och de effektiva teamen som vi vill ha.

Skulle du vilja lära dig mer om hur du skapar förutsätningar och praktiskt formar och leder ett effektivt team så anmäll dig till kursen:

Att leda effektiva team

 

Vill du veta mer redan nu eller förberedda dig inför kurser så har vi några boktips för dig:

The fearless organization, Amy C Edmondson

Questions are the answer, Hal Gregersen

The New Science of Building Great Teams, A Pentland

Att skapa effektiva team, Susan A Wheelan