Konsten att genomföra en grupputvecklingaktivitet

Här kommer ett par enkla tips att tänka på när du ska genomföra grupputvecklingsaktiviteter. Kanske är du en chef som vill motivera dina medarbetare eller en gruppledare som vill förbättra kommunikationen inom ett team. Så lite som en 10 minuters aktivitet på ett möte eller APT kan räcka, men den behöver vara genomtänkt.

Varje aktivitet du genomför ska leda till mellan två till fem lärandemål. På så sätt blir övningarna relevanta och engagerande. När du vet vad du vill uppnå så kan du börja planera själva aktiviteten. Det finns många färdiga teambuildingaktiviteter att plocka från. Varje aktivitet ska bestå av en introduktion, en utmaning och en summering. Det kan liknas vid en bra berättelse som har en början, mitten och ett slut. Låt oss titta på de tre delarna.

Introducera dig om det är första gången du möter gruppen, använd frågor för att lära känna deltagarna och beroende på uppgiften berätta om målet och lärandemålen med övningen. Presentera och förklara sedan uppgiften och ge deltagarna tydliga instruktioner. Säkerställ att gruppen förstått informationen.

Större delen av tiden ska gå till själva utmaningen eller uppgiften. Att slutföra uppgiften i sig är ju viktig, men inom grupputveckling är det själva processen och hur gruppmedlemmarna kommer i mål som ligger i fokus. Det är grunden till att upplevelsebaserad inlärning är så betydelsefull, det handlar om självinsikt och självupptäkter. Gruppen behöver få göra och lära sig av sina misstag såväl som av sina framgångar och så nå i mål på egen hand. Om det är svårt för dem, eller om tiden inte räcker till så kan de kommer att behöva lite assistans och ledtrådar, men tala inte om för gruppen hur, de ska lösa själva uppgiften.

Debriefing eller uppsummering är en viktig del av alla grupputvecklingsaktiviteter, något som många glömmer eller slätar över. Ge det tillräckligt med tid. Det uppstår i stort sett alltid situationer, beteenden, känslor och ageranden som behöver pratas igenom. Det ska ge deltagarna möjlighet till att förstå och lära sig av det som just hänt och hur det kan användas i framtiden. Använd frågor för att skapa engagemang och för att deltagarna ska kunna reflektera över lärandet.