Självledarskap betyder inte att ledaren får abdikera!

Ledares primära arbetsuppgift är att sätta mål, ge feedback och följa upp medarbetares prestationer. Men för att lyckas tillsammans behöver vi som medarbetare hjälpa till genom vårt självledarskap.

Citat som kan leda dig till passivitet:

Jag är osäker på vad jag förväntas göra, och jag är rädd för att fråga.

Jag är osöker på vad jag förväntas göra, jag väntar tills min chef säger till vad jag ska göra

Om vi bara bytte ut chefen skulle allt bli bra!

Det finns inget vi kan göra. Ledningen måste ta tag i problemen!

Det finns ett tydligt samband mellan välutvecklat självledarskap och framgång och effektivitet inom en mängd områden. Det finns många definitioner på självledarskap men den enkla versionen är att det handlar om att utforska sig själv på ett djupare plan, när trivs jag, när trivs jag inte, när blir jag irriterad, när blir jag glad, när känner jag engagemang och motivation. Hur handskas jag med mina egna och andras känslor för att nå våra mål.

EQ, emotional quotient, är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

I den banbrytande boken Känslans intelligens (1995) visade psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman från egna undersökningar att 90 % av skillnaden mellan högpresterande och genomsnittliga chefer och medarbetare på arbetsplatser var relaterad till EQ. Emotionernas roll i konfliktlösning, samarbete, innovation och andra viktiga framgångsrika förhållanden är också väl dokumenterad.

By teaching people to tune in to their emotions with intelligence and to expand their circles of caring, we can transform organizations from the inside out and make a positive difference in our world — Daniel Goleman

Områden som du behöver ha koll på för att utveckla ditt självledarskap och din emotionella intelligens:

 

Självkännedom
Definition: 
Förmågan att känna igen och förstå ditt humör och din sinnesstämning, dina känslor och drivkrafter, och hur du påverkar andra.
Kännetecknas av:Gott självförtroende, en realistisk bild av sig själv, kan skämta om sig själv.

Självbehärskning
Definition:
Förmågan att kontrollera och avstyra störande impulser och sinnesstämningar. En tendens att ta väl övervägda beslut – tänka innan man agerar.
Kännetecknas av: Pålitlighet och integritet. Är bekväm med att befinna sig i stadier av osäkerhet och förändring. Öppen för förändring.

Motivation
Definition:
En passion för att arbeta för ändamål som inte handlar om pengar och status. Har en tendens att sträva mot mål med energi och uthållighet.
Kännetecknas av:En stark drivkraft att nå sina mål. Optimism, även vid misslyckanden. Engagerad i organisationen som helhet.

Empati
Definition:
Förmågan att förstå andra människors känslomässiga drivkrafter. Bra på att bemöta andra människor utifrån deras känslomässiga reaktioner.
Kännetecknas av: Expert på att hitta nya talanger, utveckla och behålla dem. Fungerar väl i olika kulturella sammanhang. Är duktig på att erbjuda service åt kunder och samarbetspartners.

Social förmåga
Definition:
 Förmågan att hantera relationer och bygga nätverk, men också att hitta gemensamma beröringspunkter och skapa dialog.
Kännetecknas av: Leder förändringsprocesser på ett effektivt sätt, är övertygande, är duktig på att bygga och leda team.