5 risker med hemarbete

DISTANS Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, har gjort en kartläggning av hemarbete under pandemin. Här är en sammanfattning av de fem viktigaste riskerna att hålla koll på.

  1. Fysisk belastningsskuld. Dålig ergonomi i hemmet ökar risk för skador i nacke, axlar och rygg. Se upp med fysisk ”belastningsskuld” som kan visa sig först efter en längre tid av mer statisk arbetsställning, fysisk inaktivitet och dåliga ljusförhållanden.
  2. Sämre relationer. Relationen mellan chef och medarbetare förändras när vi bara träffas digitalt. Det blir svårare för chefen att se och uppfatta hur arbetstagaren mår vilket skapar utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Särskilt möten av allvarligare karaktär blir svårare. Försämrade relationer mellan arbetstagare och chef kan leda till stress men också minskad motivation och arbetslust bland både arbetstagare och chefer.
  3. Förändrade arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter kan inte genomföras på samma sätt och vissa roller som varit viktiga på en arbetsplats försvinner eller får en annan betydelse. Detta kan skapa stress för de arbetstagare som bygger mycket av sitt arbete på fysiska möten och samtal.
  4. Minskat samarbete. Minskad social kontakt leder till minskat samarbete och försämrat lagarbete. Konsekvenserna kan bli alltifrån minskad motivation och arbetslust till försämrat psykiskt mående och depression.
  5. Oklar gräns mellan arbete och fritid. Kan leda till två arbetsmiljörisker. För det första att arbetet trycker undan privatlivet med minskad återhämtning som följd. För det andra att privatlivet inkräktar på arbetslivet och påverkar möjligheten att lösa arbetsuppgifterna. Konsekvensen kan i båda fallen bli ökad stress.

Hur följer du upp de nya riskerna med hybridarbete? Hör gärna av dig till mig.

Källa: Mynaks kunskapssammanställning ”Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin” (2021)