Återkoppling från en deltagare!

”Red garbera daisy, macro shoot”

Alltid lika roligt att få konkret återkoppling från våra kära kunder.

Mycket intressant och givande workshop- gav både utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte samt  konkreta tips på verktyg och arbetssätt.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Sagt av en av våra deltagare på workshoppen De 10 viktigaste frågorna HR måste ställa ledningsgruppen för att säkra framgångsrik återvändande till arbetsplatsen