HR strategernas viktiga framtida roll!

HR strateger måste ta ett helhetsansvar för utvecklingen av HR-funktion för att undvika att göra HR-ledningsgrupper eller HR-Chefer till en bromskloss – tiden räcker helt enkelt inte till.  HR-ledningsgruppen och HR-Chefer har fullt upp med att handskas med dagliga utmaningar som verksamheten ställer på HR-funktionen.  Detta innebär att frågor som hur HR-medarbetare ska arbeta verksamhetsnära riskera att förhalas eller i värsta fall skjutas på framtiden.  Detta är en viktig roll som HR strateger ska inta.

Att agera verksamhetsnära skapa ett behov av att utveckla både HR-medarbetare och deras kompetenser samt HR-funktionens interna processer. Detta är en förändringsresa som HR-funktionen och dess medarbetare måste ta för att etablera framtidens HR-funktion som ska präglas av professionalitet, samarbete och närhet till verksamheten som gör att ditt företag eller organisation vinner i kriget om talangfull medarbetare.

Läs mer här