Rapporten för Svenska HR-trender 2015 är nu klar

I 2015 års undersökning deltog 263 personer vilket gör den till Sveriges största undersökning inom HR-trender. Deltagarna är HR-direktörer eller HR-chefer, detta för att säkerställa kvalitet i datan. Anmälningarna har samlats in genom ett flertal kanaler så som utskick till befintliga kunder, marknadsföring via sociala medier och genom traditionell media. Närmare 350 företag, kommuner och övriga organisationer anmälde sitt intresse för undersökningen. Rapporten är kostnadsfri till de företag och kommuner som deltagit i undersökningen.

Om du vill veta mer om innehållet i rapporten eller anmäla dig till att delta i 2016 års undersökning kontakta bernhard.lovén@consultatum.se eller ring 08-612 10 00.

Om svenska HR trender