Står ert företag också inför många förändringar? 

Förändringsledning

Du vet väl att du kan boka kursen Certifierad förändringsledare som en företagsanpassad kurs. Ni kanske är fler på företaget som behöver kunskap hur man leder förändring på ett lustfyllt sätt som leder till de resultat ni önskar. 70% av förändringsinitiativ misslyckas på grund av mänskliga faktorer; chefer som inte ”walk the talk eller medarbetare som inte vill!

Kursen kan hållas digitalt eller Live i klassrum. De som vill kan också certifiera sig som förändringsledare.

Kontakta mig Mari Friberg 0737-29 99 09 om du vill veta mer eller vill ha en offert.