Certifierad förändringsledare

Visste du att majoriteten av alla förändringsprojekt misslyckas på grund av mänskliga faktorer? Lär dig hur du leder förändringar och får med dig medarbetarna - tillsammans når ni målet!

Certifierad förändringsledare

Som förändringsledare vet du vad som krävs för att organisationens vision, mål och strategi ska bli verklighet. Det är dock inte alltid helt enkelt att få med sig medarbetarna. Du kan inte tvinga människor att göra som du vill, du måste få dem att vilja själva. Vi ger dig verktygen för ett lyckat och hållbart förändringsarbete.

Är detta en utbildning för dig?

Denna utbildning är speciellt framtagen för dig som har behov och intresse av att förstå förutsättningar och villkor för ett hållbart, modernt och seriöst förändringsarbete. Du är intresserad av att förstå hur du kan leda människor genom förändringar och hur du med hjälp av kommunikation och dialog skapar en förändringsresa.

Du kommer lära dig: 

 1. Förstå varför människor beter sig ”lustigt” i förändring
 2. Vilka drivkrafter olika individer har och hur du kan använda dessa för ett framgångsrikt förändringsarbete
 3. Ledarskapets roll i förändring och hur du kan kommunicera för att skapa delaktighet och engagemang
 4. Användbara modeller som beskriver förändringsprocessen
 5. Hur du kan kommunicera på ett tydligare sätt och få fler medarbetare att förstå helheten
 6. Skillnaderna mellan projektledning, förändringsledning och processledning
 7. Vi tittar på grupputvecklingens olika faser och hur du kan optimera gruppsammansättningen i din projektgrupp
 8. Hur du kan ge medarbetarna förutsättningar att bedriva förändring på ett effektivt sätt
 9. Kommunikation när det gäller förändring men också individuell kommunikation och hur du lyckas
 10. Hur du skapar en förändringsresa som alla förstår

Kursens pedagogiska upplägg ger dig mycket goda förutsättningar att förstå de grundläggande utgångspunkterna för förändring, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att leda förändringsprocesser och fortsätta lära av dina erfarenheter.

Kursinnehåll

Dag 1

Introduktion och förväntningar

 • Genomgång av agenda och presentation av föreläsare
 • Grundregler för utbildningen
 • Vad har du som deltagare för förväntningar på utbildningen?
 • Vilka personliga utmaningar och problem vill du bemöta i utbildningen?

Förändring och människor – Människor är lustiga!

 • Varför beter sig människor märkligt i förändring?
 • Människan är komplex – vi ger dig verktygen för att förstå varandra
 • Du lär dig om människors olikheter och drivkrafter
 • Varför ser vissa hinder och andra möjligheter?

Att förstå förändringar i grunden är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete

 • Vad händer när vi genomgår flera förändringar parallellt?
 • Användbara modeller som beskriver och visualiserar förändringsprocessen på ett pedagogiskt sätt
 • Lär dig förändringens olika faser och hur du bör agera för att skapa bestående resultat
 • Vikten av att skapa en ”Burning Platform” i förändring
 • Att skapa förståelse hos chefer och medarbetare för varför förändringen är nödvändig

Dag  2

Förändring – dåtid och nutid!

 • Hur organisationens struktur och kultur påverkar vårt sätt att leda och genomföra förändring
 • Så kan förändring se ut i olika organisationer
 • För att förstå organisationen idag behöver du förstå organisationens historia
 • Anledningen varför förändring är så komplext handlar om medarbetare, kultur och struktur
 • Lär er att analysera förändringar utifrån ett helikopterperspektiv

Förändringsledning innebär ofta att agera projektledare

 • Vad är egentligen skillnaden mellan förändringsledning, projektledning och processledning?
 • Som förändringsledare blir du ofta projektledare
 • Grunderna i projektledning är därmed en viktig komponent för dig som förändringsledare
 • Hur kan ni kartlägga era risker kopplat till förändringen?
 • Riskhantering som en del av förändringsledning

Så bygger du ett effektivt och framgångsrikt team

 • Vad kännetecknar ett framgångsrikt team?
 • Lär dig skillnaden mellan en projektgrupp och ett team
 • Vi berättar om de olika gruppfaserna och ger er tips för hur ni kan agera i respektive fas
 • Människor är olika, därav har vi också olika stresstriggers – lär dig hur du hanterar de för bästa resultat
 • Hur kan ni optimera gruppsammansättningen i olika typer av team?
 • Lär dig att hantera gruppers stressreaktioner

Dag   3

Minska stress genom dialog och delaktighet

 • Vad orsakar stress i olika typer av personer?
 • Så hanterar du utmaningar och stress på olika sätt beroende på vilka inre drivkrafter och motiv du har
 • Hur kan du som förändringsledare förebygga stress hos medarbetarna?
 • Vikten av att känna en känsla av sammanhang under förändringen
 • Så skapar du delaktighet genom öppen dialog
 • Vilket stöd behöver cheferna och medarbetarna?
 • Skapa meningsfulla samtal med medarbetarna för att uppmuntra ärlighet och delaktighet

Så reagerar hjärnan vid förändring

 • Forskning visar att våra sociala behov som trygghet och tydlighet är lika viktiga som behovet av vatten, ta hänsyn till det i förändringsprocessen!
 • Nå goda resultat genom att förstå och respektera hur vår hjärna fungerar
 • SCARF-modellen i förändring
 • Minska risken att medarbetarna upplever förändringen som ett hot, och öka chansen att de upplever den som en belöning
 • Du får en checklista för att identifiera vad människor upplever som hot och belöning

Kommunicera ett sammanhang och skapa en lustfylld förändringsresa

 • Alla tror att de är bra på att kommunicera, men få är riktigt skickliga!
 • Hur skapar ni en förändringsresa som känns spännande och rolig snarare än läskig och obehaglig?
 • Missförstånd uppstår oftare än man tror, så kan du förebygga dem
 • Vem bör du ta hjälp av för att driva kommunikation innan, under och efter förändringen?

 

Certifiera dig som förändringsledare

Efter att du deltagit i tredagarskursen i förändringsledning har du möjligheten att bli certifierad förändringsledare.

Denna certifiering är ett bevis på genomgången utbildning och godkänd kunskapsutveckling, som ofta är ett krav om du ska arbeta som förändringsledare. Certifieringen bygger på de teorier och verktyg vi har gått igenom under utbildningen. Consultatum bygger sedan certifieringen utifrån en tillämpning av detta. Under certifieringen får ni möjlighet att, som förändringsledare, praktiskt använda er av det ni har lärt er och samtidigt utmana varandra.

Anmälan till certifieringen görs separat men ingår i kursavgiften. Certifieringen kan genomföras i upp till 1 år efter avslutad kurs.

Vill du ha mer information eller undrar om ”Certifierad förändringsledare” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


IPU Talent Insights

IPU Talent Insights ger dig en inblick i hur kombinationen av vårt beteende och våra drivkrafter samverkar och påverkar oss själva och vår omgivning. IPU Talent Insights ger dig insikt om hur ditt beteende, dina drivkrafter samt vilka effekter som just ditt personliga beteende- och drivkrafts kombination kan skapa.

Processen går till som så att du får tillgång till ett online-analysformulär som tar cirka 20 min att genomföra efter detta skapas en rapport på cirka 40 sidor som vi sedan går igenom i ett personligt möte tillsammans.


Anmälan Certifierad förändringsledare

  Avgiften är 22.960 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald innan utbildningen går av stapeln.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.