Vi har vunnit en upphandling från Bravida om att göra en HR-Audit/genomlysning

Bravida har valt Consultatum som leverantör för att genomföra en HR-audit (genomlysning) av HR organisationen. Målet med genomlysningen är att tydliggöra hur nuläget i Bravidas HR-organisation ser ut.

Consultatum arbetar dagligen med att utveckla och stödja HR-funktioner i såväl stora som små projekt, i olika branscher och företag. Vi har en unik insikt i hur organisationer och människor fungerar och samspelar vilket hjälper oss att se objektivt och sakligt på organisationer och medarbetare bidrag till verksamheten.

Läs mer om HR-Audit här