Vi har vunnit en upphandling i förändringsledning från Försäkringskassan

Försäkringskassan har valt Consultatum som leverantör för en certifieringsutbildning i förändringsledning. Utbildningen omfattar tre heldagar för ledande funktioner, främst chefer, projektledare och uppdragsledare. Målet med utbildningen är att höja förändringskompetens inom Försäkringskassan.

Consultatum arbetar dagligen med att stödja förändringsledning i såväl stora som små projekt, i olika branscher och företag. Vi har en unik insikt i hur människor reagerar på förändring vilket hjälper oss att förbereda chefer och medarbetare på deras bidrag i förändringen så att effektiviteten i verksamheten blir så lite lidande som möjligt.

Läs mer om förändringsledning här