Därför ska HR finnas med i Ledningsgruppen!

När var den senaste gången er ledningsgrupp frågade HR ansvarige i din organisation om något som rör organisationens övergripande strategi? Var det inte idag eller åtminstone denna veckan så är det alldeles för lång tid sedan.

Det är visserligen sant att fler och fler företag ger HR en plats i ledningsgruppen. Men det är fortfarande på tok för många som inte gör det! Vad är det som gör att det tar så lång tid? Är svaret helt enkelt att man är rädda för förändring eller är det för att man inte vet bättre? Skulle man inte kunna fatta bättre beslut om man hade en HR representant i ledningsgruppen? Det säger sig nästan självt att man skulle kunna göra det, för visst är kunskap och information grunden till smarta beslut.

Något som man skulle kunna uppnå genom att ha med någon i beslutsprocessen som tar upp, förstår och kan förklara nyttan med HR och data från HR relaterade frågor. Att använda HR data för att lösa problem i organisationen behöver inte vara svårt men nyttan med att ha med HR perspektivet stannar inte här. Den största vinsten för organisationer som har med HR i ledningsgruppen är vinsterna i ökad lojalitet, tillit från HR. Men man skapar också inom HR en ökad känsla av värde, att man hörs och tas på allvar och att det man bidrar med gör skillnad, något som absolut inte ska förringas.

Tre områden där att ha HR i ledningsgruppen gör skillnad och skapar förståelse och förutsättningar för organisationen

 

Samspel och samsyn

HR kan och bör ofta vara bryggan som skapar förutsättningar för samsyn och samspel cross-funktionellt i organisationen. Genom att involvera HR i olika målutvecklingsprocesser så håller man HR uppdaterad och medveten om vad som händer i organisationen. HR kan då hjälpa till att planera och skapa förutsättningar, platser för informationsutbyten inom organisationen eller resurstillgänglighet när det behövs, tillgänglig personal, nya medarbetare och utbildningsinsatser.

Lagar och regler

Att inte följa lagar och regler kan vara kostsamma misstag för ett företaga att göra, därför är det viktigt att ha någon som har koll på vad man får och inte får göra som arbetsgivare. Allt från vad du får och inte får fråga under intervjuer till förändringar i arbetsrätts lagsstiftning. Frågor som kräver mer kunskap än vad en CEO oftast har expertis och kunskap om. Genom att ha en HR representant som sitter med i ledningsgruppen får ledningsgruppen en bredare kompens och man håller sig uppdaterade kring vad organisationens behöver göra för att följa lagstiftningen, man minskar även sin riskexponering i HR frågor.

Tillväxt

HR spelar en stor roll för att ett företag ska kunna bibehålla en kontinuerlig tillväxt. Medarbetare på HR avdelningen är proffsen som letar upp, anställer, utbildar och formar nya medarbetare till värdefulla teammedlemmar som för organisationen mot sina mål. Samtidigt som man hanterar de öppna sår som skapas när värdefulla medarbetare väljer att lämna organisationen. Allt från ”exit intervjuer” till problemidentifiering och utveckling av reella lösningar som stoppar det från att hända igen.

HR avdelningen är även de som planerar och vårdar planer, implementerar strategier och kreativa lösningar för den ”växtvärk” som företag kan uppleva under tillväxt. Svårigheter som inkluderar nödvändiga organisationsförändringar, tillsättningsplanering, utbildning och utveckling och mycket mer. HR gör detta samtidigt som man hela tiden strävar efter att bibehålla en positiv medarbetarupplevelse och en stark medarbetarkultur. Genom att ge HR en plats vid bordet, en plats i ledningsgruppen när man utvecklar långsiktiga strategier kan HR planera och justera så att medarbetarupplevelsen förstärker arbetsmiljön på ett sätt som gynnar och stärker tillväxten.

Ifall det finns en dedikerad resurs som fokuserar på HR-frågor stärker man ledningsgruppen som helhet. Detta samtidigt som man lägger till ett nytt perspektiv för ledningsgruppen att hitta möjligheter och utmaningar och se dem från perspektiv som man tidigare saknat.

 

Tycker du precis som vi att HR har en självklar plats i Ledningsgrupper så titta gärna på vår kurs:

https://www.consultatum.se/kurser/hr-kurser-natverk/hr-i-ledningsgruppen/