Mari är HR- och ledarskapskonsult och partner. Som konsult bistår hon med objektiva råd, expertis och specialistkompetens i syfte att skapa värde, utveckla sund företagskultur och förbättra affärsresultat inom kundens verksamhet. Mari har stor erfarenhet av att stödja chefer, HR-medarbetare och kommunikationsspecialister.  

Som seniorkonsult leder hon och stödjer ledningsgrupper och chefer i olika strategiska projekt som rådgivning inom HR, organisationsöversyn, förändringshantering, processförbättring samt kommunikationsaktiviteter. Arbetet innebär oftast alltifrån planering, insamling av kvantitativ och kvalitativ data, analys med lämpliga metoder, förslag på konkreta lösningar till taktisk implementering och uppföljning för ett hållbart långsiktigt resultat. Hon har specialiserat sig inom modern hjärnforskning och kommunikation i vilka hon även håller kurser och föreläser inom. Hon erbjuder även professionell coaching till chefer och HR- och kommunikationsspecialister.

Mari har över 25 års erfarenhet från olika linjechefsbefattningar inom både internationella och svenska bolagMari har också mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete i branscher som bank och finans, fordonsindustrin och kollektivtrafiken. Mari har även lång erfarenhet av att driva förändringsarbete.

Erfarenhet Interimsuppdrag: HR Business Partner Fastighetsbolag, HR-chef IT-bolag, Kommunikationschef Kollektivtrafik, Marknadschef Bank, Marknadsföringsspecialist pensionsbolag.