Mari är HR- och ledarskapskonsult och partner. Som konsult bistår hon med objektiva råd, expertis och specialistkompetens i syfte att utveckla sund företagskultur . Mari har mycket stor erfarenhet av att stödja chefer, HR-medarbetare och grupper inom förändringledning, ledarskap och självledarskap.

Som seniorkonsult ger hon rådgivning inom HR till exempel organisationsöversyn, förändringsledning, arbetsrätt samt rådgivning för att påverka sig själv och andra.  Hon har specialiserat sig inom modern hjärnforskning och självledarskap i vilka hon håller kurser och föreläser inom. Hon erbjuder professionell coaching till chefer och specialister.

Mari har över 25 års erfarenhet från olika linjechefsbefattningar inom både internationella och svenska bolagMari har också mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete i branscher som bank och finans, fordonsindustrin och kollektivtrafiken. Mari har även lång erfarenhet av att driva förändringsarbete.

Erfarenhet Interimsuppdrag: HR Business Partner Fastighetsbolag, HR-chef IT-bolag, Kommunikationschef Kollektivtrafik, Marknadschef Bank, Marknadsföringsspecialist pensionsbolag, Förändringsledare städbranschen.

IPU Talent Insights

Effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling.