Inkludering

Om mångfald, inkludering och kulturen på jobbet!

Fokusera på inkludering och inte bara på mångfald om du vill behålla medarbetarna. Mångfald och inkludering är besläktade men är olika – utmaningen! För att nyttja fördelarna med mångfald krävs inkludering. Att vara inkluderande gäller för alla på jobbet inte bara för chefen även om chefen ska gå först och leda vägen!

  • Mångfald är att ha en plats vid bordet
  • Inkludering är att få vara en röst vid bordet, att bli lyssnad på, att känna sig sedd för den man är
  • Om du inte aktivt inkluderar exkluderar du antagligen utan att du tänker på det eller att det var din avsikt.

Att känna sig exkluderad uppfattar vår hjärna som ett socialt hot mot vår existens. Vi känner samma fysiska obehag som när vi blir rädda. Exempel på sociala hot kan vara att känna sig exkluderad, inte känna sig rättvist behandlad, avsaknad av valmöjligheter, känna sig värdefull i gruppen samt störning i våra relationer.

Börja din resa mot en inkluderande organisationskultur genom att först förstå vilka dina teammedlemmar verkligen är! Lär känna dem enklare med SCARF-Modellen.

SCARF-Modellen
En modell som hjälper oss att identifiera sociala hot och belöningar är SCARF-modellen. SCARF-modellen (David Rock 2008) är en summering av avgörande upptäckter inom neurovetenskap på hur människor socialt interagerar med varandra. Vi går igenom modellen i detalj på kursen Ledarskap på hjärnans villkor .