Ledarskap på hjärnans villkor

Lär dig hur du undviker att göra människor rädda– och istället belönar deras hjärnor.

Ledarskap på hjärnans villkor

Kursinnehåll

När du förstår hjärnans principer kan du kommunicera på ett sätt som går fram på riktigt!

 • Hjärnans grundläggande programmering utifrån överlevnad och sociala behov
 • Den sociala hjärnans påverkan på arbetsplatsen
 • Om du som chef är medveten om hur hjärnan fungerar på belöning, skapar du engagerade och motiverade medarbetare
 • Vad händer med oss när de sociala behoven tillgodoses och vad händer när de inte gör det?
 • Intern och extern feedback på vilket sätt ger det dig värdefull hjälp i din kommunikation med andra?

Så påverkar den sociala hjärnan mänskligt samspel

 • Sociala kontakter är ett grundläggande behov ibland lika viktigt som mat och vatten
 • Så påverkas vi av vårt behov av status, kontroll, självständighet, samhörighet, rättvisa (SCARF)
 • Förstå vilka händelser och situationer på en arbetsplats som triggar hotsystemet
 • Varför beter vi oss ibland på ett oförklarligt otrevligt sätt mot varandra?
 • Så kan man möta den sociala hjärnans behov och trigga belöningssystemet
 • En checklista för att minska konflikter och minimera missförstånd
 • Lär dig förutse och handskas med andras beteende

Hjärnan i förändring – varför är det extra svårt att skapa tydlig kommunikation vid förändringar

 • Att förstå förändring, utifrån den sociala hjärnan (SCARF)
 • Strategier som kan göra förändring mindre hotfullt och läskigt för dina medarbetare
 • Hur ser en process för långsiktig, hållbar förändring ut om hjärnan får bestämma?
 • Att motiveras genom att gå till eller springa ifrån – lär dig skillnaderna

Stressiga arbetsplatser pressar våra hjärnor och minskar vår problemlösningsförmåga

 • Att vi gillar multitasking är en myt – det vet alla som har provat att svara på ett mejl och prata i telefon samtidigt!
 • Hjärnan är excellent när den får jobba med riktad uppmärksamhet. Då får den tillgång till all sin kunskap och kan komma på kreativa lösningar.
 • Lär dig hur vi kan skapa bättre förutsättningar för våra hjärnor

Vill du ha mer information eller undrar om ”Ledarskap på hjärnans villkor” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


Anmälan Ledarskap på hjärnans villkor

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.