Hållbart medarbetarskap betyder inte att ledaren abdikerar och låter medarbetarna leda sig själva!

Hållbart medarbetarskap handlar snarare om att få kunskaper om sig själv, sina beteenden, när trivs jag, när trivs jag inte, hur fungerar vi som människor i grupp, hur samarbetar vi på bästa sätt utifrån de individer vi är? – Jag är inte ens säker på vad jag förväntas göra, men jag är rädd för att fråga. – Om vi bara byte ut chefen skulle allt bli bra! – Det finns inget vi kan göra. Ledningen måste ta tag i problemen! Kommentarer du kanske känner igen från din arbetsplats. Vilka krav borde jag som medarbetare ställa på min arbetsgivare och chefer för att vi ska må bra tillsammans och prestera på högsta nivå tillsammans.

Har du deltagit i någon utbildning i gruppmedlemskap? Tyvärr tror jag att ditt svar är nej. Har du någonsin sett en broschyr eller annons som beskriver en workshop för medlemsskapsträning? (reds.anm förutom Consultatums utbildning Modernt Medarbetarskap). Jag har inte gjort det och ändå hamnar annonser för utbildningsprogram på mitt skrivbord varje dag. Och för övrigt – vem vill delta i ett utbildningsprogram för gruppmedlemskap? Det vore att som att anmäla sig frivilligt till stödundervisning i grundskolan. Vinnarna går till ledarskapsutbildningarna. Det är bara förlorarna som behöver lära sig hur man ska vara en effektiv medlem skriver skriver Susan A Wheelan* i sin bok Att skapa effektiva team.

Sanningen är naturligtvis en helt annan. Om inte samtliga medlemmar arbetar för att gruppen ska lyckas, kommer den inte att göra det. Ledare och medlemmar måste alla sätta ner årorna i vattnet och ro i samma ritning för att nå till gruppens mål. Ingen får vara åskådare i utvecklandet av gruppen Det har skrivits så mycket om ledarskap att det skulle krävas minst ett stort bibliotek för att få plats med alla böcker, tidskrifter, magasin och annat material som behandlar ledarskap. Det material som finns om gruppmedlemskap skulle få plats på ena hörnet av mitt skrivbord. Vi översvämmas av ledarskaps och eller chefsutbildningar och med all sannolikhet har du kära ledare, deltagit i en ledarskapsutbildning vid någon tidpunkt i din karriär. Det är inte rättvist att be människor delta i en arbetsgrupp om man inte hjälper dem att skaffa sig de färdigheter som krävs för att vara effektiva medlemmar fortsätter Susan.

Susan A. Wheelan professor i Psykologi vid Temple University och ägnat sig i decennier åt forskning om bland annat grupper och organisationsutveckling. Hon har också skrivit boken Att skapa effektiva team som blivit en bestseller i många länder. Hon skrev redan 1999 om bristen på utbildningsprogram för medlemskap i grupper. 2014 när den senaste upplagan skrevs har i stort sett inget förändrats när det gäller utbudet av medlemsskapsutbildningar.

Modernt Medarbetarskap

Två intensiva utbildningsdagar som hjälper dig att utveckla ett modernt medarbetarskap där du kan ta mer initiativ och ansvar för ditt arbete, din trivsel och din egen utveckling.

Att både medarbetare och chefer tydligt begriper vilka krav och ansvar de har gentemot varandra är viktigt. Om enbart chefer utbildas inom dessa områden finns det risk att ledarskapet blir polisiärt och kontrollerande – något som leder till mindre kontroll, sämre resultat och arbetsmiljöer som präglas av stress.

Denna unika utbildning syftar till att hjälpa medarbetare att utveckla en lämplig nivå av självledarskap samt de färdigheter som behövs för en positiv och proaktiv relation med sin chef och andra medarbetare där de kan ställa rimliga krav, uttrycka vad de gillar och ogillar på ett sakligt och professionellt sätt.Vi är varandras arbetsmiljö – det finns mer än en person i varje relation och därför är det viktigt att alla parter begriper och tar sitt ansvar. Det krävs också att alla inte bara vet vad som gäller men även hur man ska gå tillväga för att uppnå ett bra resultat.

Som deltagare på denna utbildning i medarbetarskap kommer du att lära dig:

  • Vad som krävs av dig som arbetstagare
  • Vad du kan kräva av arbetsgivare
  • Hur du kan skapa en proaktiv dialog med andra som minskar stress och ökar prestationer
  • Hur du kan vara delaktig i att utveckla din organisation på ett lämpligt sätt
  • Hur du kan skapa förtroende hos din chef för dina åsikter och idée
  • Vad du har rätt att kräva av arbetsgivaren utan att minska förtroende för dig själv som medarbetare
  • Hur du uppfattas av andra och hur du med hjälp av enkla verktyg kan alltid uppfattas som en medarbetare som vill väl

Utbilda inte bara chefer – utbilda alla – släpp loss kraften i ditt företag för en hälsosam och hållbar utveckling.

Anmälan och mer information: https://www.consultatum.se/kurser/ledarskapskurser-natverk/modernt-medarbetarskap/