Ledarskap ”The lagom way”

  • Är vi svenskar bättre på ledarskap än andra? 
  • Vad är det som utmärker svenskt ledarskap?
  • Dagens ledarskap är en spegelbild av vår kultur och ekonomi.
  • Vad är det då som gör oss så framgångsrika?

Ingalill Holmberg professor vid Handelshögskolan i Stockholm säger att vi har ett starkt ledarskap i Sverige som andra länder idag inspireras av.  Idag har vi stora svenska företag som förebilder som IKEA, H & M, Ericsson, Electrolux, Astra Zeneca och Volvo är bara några exempel. Men den senaste tiden så har vi också sett en strid ström av start-up företag som gått väldigt bra, såsom bland annat Spotify och Klarna.

Men vad är egentligen det svenska ledarskapet? Ja, enligt Öjje Holt, tidigare vd på Spotify i Norden, så är det en demokratisk ledarstil med en platt organisation, delegering och en tillit till medarbetarna och ett konsensusstyrt beslutsfattande. Han säger också att ett framgångsrikt ledarskap bygger på att chefen kan hantera både individen men också gruppen på samma gång.

Det finns ett demokratiskt lyssnade på folk, oavsett rang, det är en hög formalitet, vi vill bli hörda lyssnade och respekterade av våra kollegor.

Dagens ledarskap är en spegelbild av vår kultur och ekonomi.

”The lagom way” är en kombination av vad vi kulturellt har för relation till makt och inflytande. Sverige är ett jämställt land, där vi länge strävat efter att minska stora maktskillnader, det har varit en grund i det svenska samhällsbygget de senaste 100 åren. Något som också spelar roll är att Sverige är ett litet land, så för att företag ska kunna växa och bli framgångsrika så måste svenska företag försöka nå ut på andra marknader. Vi har idag och alltid haft ett stort framtidsfokus och där har även ett utåtriktat förhållningssätt varit naturligt. Tänk bara på alla svenska utvandrare som tog sig över till USA och startade nya liv.

Vad är det då som gör oss så framgångsrika?

Vi har en stark tilltro till både individen och gruppen och detta är två ytterligheter sett till den globala värderingsskalan där Sverige hamnar högt i båda fallen. Det landar i att fokus ligger på teamet och mindre på organisationen i stort. Det viktigaste är att teamet ska komma överens för att genomföra de beslut som är tagna. I moderna team där globalt samarbete ofta krävs så kommer ”The lagom way” in. Vi är i Sverige duktiga på att kompromissa och har ett ledarskap som bygger på konsensus och där bland annat den starkaste drivkraften oftast är förändring.

Det svenska ledarskapet fokuserar alltså på teamet där individer känner sig delaktiga, blir sedda, hörda och bekräftade.  Om vi kombinerar detta med en tydlig vision och mål som går att uppnå tillsammans så kommer detta att ge en positiv spiral och du får ett framgångsrikt ledarskap och det där framgångsrika teamet och en bra balans.

Se beskrivning av lagom,

It´s best describe as ”not too much, not too little; just the right amount, which, in practice, is balance – and isn´t that what we´re all looking for, a balance between work and private life.

 

Nedia Edsholt