HR-nyckeltal

HR-funktionen har oftast begränsat med resurser för att de ha svårt att motivera värdet av sitt vardagliga arbete och sina projekt

Bli bra på att förklara det viktiga i HR-funktionens arbete samt på vilket sätt det skapar värde för chefen med HR-nyckeltal

På Consultatum vet vi hur HR-funktioner prioriterar, förklarar och motiverar sitt arbete. Vi vet hur HR-funktionen kan räkna på sina HR-processer och projekt samt utveckla relevanta HR-nyckeltal för att motivera värdet de skapar för chefer och företaget. Dagligen möter vi mycket ambitiösa HR-medarbetare som vill göra allt, men eftersom de inte har resurser nog är det inte möjligt att erbjuda allt. Vi ger HR-funktioner möjlighet att lyfta upp och motivera vad det är chefer och företaget går miste om när HR-funktionen måste begränsa sitt erbjudande samt hjälper HR-funktioner att optimera sin effektivitet i relation till de resurser de har.

Vi hjälper HR-funktioner att räkna på hur mycket chefer spenderar på externa leverantörer istället för att använda HR-funktionens kompetens samt vilken effekt som råder då chefer exempelvis  använder sig av olika leverantörer för teamutveckling, coachning etc. Vi hjälper HR-funktionen att skapa förståelse för varför HRs arbete är viktigt och på vilket sätt det är värdeskapande för chefen och företaget.

Vår erfarenhet av att räkna på HR-arbetets värde och vinster

Consultatum arbetar dagligen med att stödja HR-funktioner att bli effektiva genom att prioritera och motivera begränsningar i deras arbete. Vi har vana vid att identifiera vad som bör lyftas fram och lyfta fram det på ett sätt som ger genomslag i verksamheten Vi är specialiserade inom affärsmannaskap, beteendevetenskap och projektledning och är duktiga på att identifiera och definiera lösningar.

Våra kunder är globala och lokala HR-funktioner inom den privata, offentliga och kommunala sektorn. Vi har erfarenhet från en mängd olika branscher och  stor förståelse för vad som skiljer verksamheters HR-funktioner åt.

Vi hjälper HR-funktioner att beskriva och motivera deras arbete

Consultatum hjälper HR-funktioner att räkna på avkastningen av HR-processer, tjänster och värdet av olika projekt, utveckla tydliga, konsekventa och visuellt attraktiva underlag som berättar om värdet av HR-funktionens arbete. Vi hjälper HR-funktioner att ta fram ett tydligt kommunikationsmaterial och stödjer  HR-medarbetare i att kommunicera utfallet till verksamhetens chefer, ledningsgrupp eller hela företaget. Vi hjälper er att lyfta HR-funktionens arbete till nästa nivå och i och med det sätta HR-funktionens arbete  på kartan för chefer och medarbetare inom företaget.

Vi driver och projektleder längre såväl som kortare uppdrag och utbildningsinsatser tillsammans med era medarbetare eller genom att inta en traditionell konsultativ roll. Vi utbildar och inspirerar HR-medarbetare till att ta nästa steg i utvecklingen av HR-funktionen.